Предлагат мерки за подобряване здравните услуги на пациенти със зрителни нарушения

пациенти със зрителни нарушения

Участниците в проекта „Визия за зрение“ за подготвили пакет от взаимосвързани мерки – нормативни изменения, допълнения към стратегии, в стандарти по офталмология, по оптометрия и рехабилитационни практики. Целта е да се повиши качеството на услугите и на живот на засегнатите от зрителни нарушения.

Това съобщи пред Радио София д-р Петя Стратиева, председател на Сдружение „Ретина България“ и член на Европейската застъпническа група на пациенти към Европейската референтна мрежа по очни болести (ERN-EYE).

Проектът „Визия за зрение“ до октомври 2021 г. се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, но продължава вече трета година.

Той отчита, че България е сред страните, чиито непосрещнати нужди в очното и зрително здраве са средно над 4 пъти спрямо тези в държавите с висок доход като сред определени необлагодетелствени групи от населението надвишават многократно това число. Същевременно, в държавата липсва установен механизъм за координация на централно и местно административно ниво между здравния, социалния и научно-образователния сектор, осигуряващ ограничаването на слепотата и защитата на правата на засегнатите.

Д-р Стратиева отбеляза нарастващото социално значение на диабетната ретинопатия, макулната дегенерация, свързана с възрастта, и на глаукомата – заболявания, които ще отнемат зрението на все повече хора.

Източник: БНР

 

Leave a Reply