Спор между помощник-фармацевтите и НЗОК за парите на работещите на първа линия

помощник-фармацевтите и НЗОК

Вече цяла година Българската асоциация на помощник-фармацевтите алармира, че има проблем с прилагането от страна на Националната здравно-осигурителна каса на чл.5 от Закона за бюджета на НЗОК.

Работещите в болничните аптеки помощник-фармацевти реално не получават предвидените допълнителни средства от 360 лв. месечно за периода на епидемичната обстановка.

От Здравната каса твърдят, че помощник-фармацевтите нямат право на тези средства, а от съсловната организация оспорват позицията на Касата.

Проблемът се заражда още на 12.01.2021 г., когато Надзорният съвет на НЗОК в противоречие на закона взема решение и приема правила за условията и реда за заплащане на средства на изпълнителите на болнична медицинска помощ на допълнителни трудови възнаграждения на медицинския персонал за срока на обявена извънредна епидемична обстановка.

Позоваването е на текст от Закона за здравето. В него се уточнява, че професионалисти по здравни грижи са само тези, които са изброени в Кодекса за професионалната етика на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти.

Цяла година НЗОК отказва да признае грешката си, с което отказва да изпълни волята на законодателя от 24.11. 2020 г., като в писмата си до Българската асоциация на помощник-фармацевтите дава грешни тълкувания на съществуващото законодателство.

Кореспонденцията трае вече година, за проблема е известен и омбудсманът, разказва Лилия Петрова, председател на Асоциацията на помощник-фармацевтите. По думите ѝ обхватът на професионалистите по здравни грижи е погрешно тълкуван и ощетява колегите ѝ.

Петрова цитира в подкрепа на тезата си и законите за висшето образование и за съсловните организации, както и единните държавни изисквания за придобиване на висше образование.

Ако в новия бюджет на НЗОК помощник-фармацевтите бъдат включени в отделен ред, както предлагат от Касата, това означава, че парите ще бъдат получени само за 2022 г., коментира Лилия Петрова пред БНР.

„А за 2021 г., за 12 месеца колегите си губят средствата.“

Източник: БНР

Leave a Reply