БЗС иска още 22 млн. лв. увеличение на бюджета за дентални дейности

БЗС

Заболекарите също да получават по 1000 лв. за работа на първа линия, настояват от съсловната организация

Бюджетът на НЗОК 2022 г. за дентални дейности категорично не трябва да е такъв и ще  използваме всички законови средства да бъде променен преди второ четене. Това заяви на пресконференция днес председателят на БЗС д-р Николай Шарков.

По думите му трябва да бъдат увеличени цените изплащани от НЗОК за дентални дейности през 2022 г., така че да се осигурят средства за първична дентална помощ за лица до 18 години; първична дентална помощ за здравноосигурени лица над 18 години; първична дентална помощ за лица до 18 години, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст и за лицата, задържани под стража и лечение на ЗОЛ до и над 18 годишна възраст под обща анестезия; специализирана дентална помощ. Според изчисленията на БЗС бюджетът трябва възлиза на 262 050 000лв.

Причината е в растящите цени на енергоносителите и пълзящата инфлация, изразяващи се в увеличение на цените на материали и медикаменти използвани в денталната дейност, увеличените заплати на помощния персонал и изключителния ръст на цените на всички енергоносители, т.е. драстично увеличение на преките и непреките разходи на лечебните заведения на лекарите по дентална медицина.

„Средствата за дентална помощ в бюджета на НЗОК са 239,7 млн. лв. Като основа е използван последния актуализиран бюджет от 2021 г. – 215 млн. лв. Увеличението е около 17%. Само че потреблението на дентални услуги е 229 млн. лв. И когато се стъпи на тази основа, се вижда, че бюджетът е увеличен с 4,5%, при условие, че бюджетът за доболнична помощ се увеличава с 30%. Това говори, че денталната помощ е извън полезрението на хората, които взимат решенията, защото смятат, че тя е придатък на задължителното здравно осигуряване. А денталната помощ в здравното осигуряване, спестява много общи заболявания“, каза д-р Шарков.

Той подчерта още, че цените трябва да се променят и за да не се допусне увеличаването на дела на пациента в плащането.

Второто искане на Зъболекарския съюз е денталните медици, които имат сключен договор с НЗОК, също да бъдат включени в групата на работещите на „първа линия“.

„Ние работим на 35 сантиметра от входа и изхода на инфекцията и затова сме облечени по същия начин като тези, които са в болниците и COVID кабинетите. Лекарите по дентална медицина работят „на входа“ на инфекцията от първия момент, но до момента не получават заплащане за работа на „първа линия“. Нямаме затворени кабинети, работим на „първа линия“. Настояваме за същия компесаторен механизъм като останалите „бели престилки“ – да се заплаща месечна сума в размер на 1 000 лв. за работа на първа линия, като бюджетът и трансферът на тези средства да се заложат в бюджета на НЗОК за 2022 г.“, каза още д-р Шарков.

Като илюстрация на разноските, които противоепидемичния протокол изисква от лекарите по дентална медицина, от БЗС посочиха, че през 2021г. са извършени 4 964 323 дейности в денталната медицина, с часово приложение на лични предпазни средства, дезинфектанти и други.

От БЗС коментираха и протезирането на обеззъбените лица над 65-годишна възраст като подчертаха, че няма никакъв проблем с тази програма.

„В този пакет, в момента, влиза само клиничното заплащане на възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна и/или долна челюст с горна и/или долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години. Т.е. заплаща се само дейността на лекаря по дентална медицина. Не е предвидено заплащането на самата зъбна протеза като медицинско изделие. Дори да се предвидят средства в бюджета на НЗОК за заплащане на самата зъбна протеза, заплащането от НЗОК не може да бъде осъществено, ако не бъде включено в пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК“, казаха от УС на БЗС.

„Категорично заявяваме, че Управителят на НЗОК не е имал никаква възможностда извърши разплащане за изготвяне на тотални зъбни протези в зъботехническа лаборатория и отдаваме настояването за неговата оставка или на политически ангажимент или на некомпетентност“, допълни д-р Шарков.

По думите му, ако се промени Наредбата, НЗОК ще може да заплаща на лекаря по дентална медицина, а той от своя страна ще заплаща съответната цена на протезата на зъботехника, който я е изготвил. Това заплащане ще става, след като лекарят по дентална медицина е установил, че протезата е изработена и няма оплаквания от пациента и получи възнаграждението от НЗОК.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply