Как да получа Европейска здравна карта за един месец?

Как да получа Европейска здравна карта за един месец?

Интересува ме какво заявление ми е необходимо за издаване на удостоверение, че съм здравноосигурена? Необходимо ми е за пътуване до Австрия, за срок от 1 месец. Има ли временни такива, или са само едногодишни? Издават ли се на латиница или само на български език? Какъв е срокът за издаване?

Мая Желязкова, гр. Варна

За да бъде издадена Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), трябва да се подаде заявление по образец в един от определените пунктове за това (най-често в клоновете на ДСК).

Заявлението се получава безплатно на място в обявените пунктове или може да бъде разпечатано от интернет-страницата на НЗОК. Там са публикувани и „Указания за попълване на заявлението“, както и „Списък с пунктовете за приемане на заявления за ЕЗОК“.

Самата карта и услугата по издаването й са безплатни, а срокът за издаване е до 15 календарни дни след подаване на заявлението. Издадената карта се получава от пациента в съответния пункт, в който е подадено заявлението.

Ако ви е необходимо Удостоверение за заместване на ЕЗОК, може да подадете заявление в РЗОК-Варна. Информация е публикувана на сайта на НЗОК.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply