Четири нови мерки лансира ЕК в рамките на плана за борба с рака

борба с рака

Преди Световния ден за борба с рака и една година след поставяне началото на европейския план за борба с рака Европейската комисия лансира редица нови инициативи, съобщиха от Комисията. Те бяха обявени по време на мероприятието „Осигуряване на равен достъп за всички: ракът при жените — европейски план за борба с рака“, посветено на равенството между половете и конкретни мерки за справяне с рака при жените.

Четири са новите мерки, лансирани от ЕК, за подпомагане на държавите членки за преодоляване на неравния достъп и подобряване на скрийнинга и ваксинацията срещу папиломния вирус, както и за подкрепа на преживелите рак лица.

Създава се регистър на неравенствата при раковите заболявания, който ще идентифицира тенденциите и различията между държавите членки и регионите. Той също така ще хвърля светлина върху неравния достъп до профилактика и грижи при раковите заболявания, дължащ се на пола, образователния ценз и равнището на доходи, както и на различията между градските и селските райони. Регистърът ще направлява инвестициите и интервенциите на европейско, национално и регионално равнище.

Препоръката на Съвета относно скрийнинга от 2003 г. ще бъде актуализирана с помощта на покана за предоставяне на данни за онкологичния скрийнинг, във връзка с целта на плана за борба с рака за предоставяне до 2025 г. на 90 % от населението на ЕС. Това отговаря на условията за скрийнинг за рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на дебелото черво, на достъп до такъв скрийнинг.

Ще бъде направена съвместна кампания за ваксинация срещу папиломния вирус, която ще помогне на държавите членки да повишат обществената осведоменост и познания за папиломния вирус и да насърчат ваксинирането. От Комисията смятат, че с нея ще се допринесе за премахването на рака на маточната шийка най-малко на 90 % от целевата група момичета в ЕС и значително увеличаване на ваксинацията на момчетата до 2030 г.

Създава се и мрежата на ЕС за преживелите рак младежи, която ще засили дългосрочните последващи мерки в плановете за грижи за заболелите от рак на национално и регионално равнище. Тя също така ще свърже преболедувалите рак младежи и техните семейства, както и лицата, полагащи официални и неофициални грижи.

От Комисията припомнят, че ракът засяга средно мъжете малко повече от жените в Европа — 54 % от новите случаи и 56 % от смъртните случаи. Ракът на гърдата при жените обаче е най-диагностицираният рак (над 355 000 жени в ЕС през 2020 г.). Освен това, в областта на ранното откриване, диагностиката, лечението и качеството на грижите за пациентите се наблюдават значителни различия както сред самите държави членки на ЕС, така и сред различните прослойки. Това е особено явно при приблизителната честота на заболеваемост и смъртност от рак на маточната шийка, при които през 2020 г. в ЕС се наблюдаваха вариации в рамките съответно на пет и осем пъти. Тези съществени вариации могат да се обяснят с разликите в разпространението на папиломния вирус и политиките в държавите от ЕС за скрийнинг и ваксиниране срещу рак на маточната шийка. Намаляването на неравния достъп по цялата верига на заболяването е основната цел на европейския план за борба с рака.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply