Медицинският онколог е като диригент в комплексното онкологично лечение

Медицинският онколог

В България категорично се прилага съвременно лечение на онкологичните заболявания

На 4 февруари (петък) е Световният ден за борба с рака. Какви са новостите в медицинската онкология и прилагането на имунотерапия при лечение на онкологичните заболявания?

Темата коментира в “Нашият ден“ доц. д-р Желязко Арабаджиев, медицински онколог:

“В България категорично се прилага съвременно лечение на онкологичните заболявания. На фона на много дейности и аспекти от живота тук, които страдат или са недофинансирани, или не отговарят на европейските критерии, по отношения на лекарственото лечение на рака, към момента се доближаваме възможно най-близо до европейските препоръки.

Пациентите в България са добре осигурени с лекарства, това, което е проблемно, е именно комплексният подход в лечението на онкологичните пациенти.

Не всички лечебни онкологични заведения осигуряват всички налични специалности, които да покрият цялостното лечение на онкологичните пациенти.“

Медицинската онкология

“Медицинската онкология е медицинска специалност, която се формира през 2008 г. в България, а през 2011 г. специалността “Медицинска онкология“ е припозната на територията на целия ЕС.

Ние се занимаваме с лекарственото лечение на злокачествените болести, предимно с тези със солиден характер.“

acibademcityclinic.bg

acibademcityclinic.bg

Кога да се обърнем към медицински онколог?

“На всеки един етап. Добре е пациентите да се срещнат с медицинския онколог възможно най-рано след поставяне на диагнозата.

Медицинският онколог е нещо като диригент в комплексното онкологично лечение. Той определя в сътрудничество с другите специалности – хирург, патолог, образен диагностик и лъчетерапевт – накъде трябва да бъде насочен пациентът и кое следва в лечебния му план.

Много често пациентите се насочват първо към хирурзите. Понякога хирургичното лечение е отправната точка на лечението.

Ако пациентът обаче първо е видян от медицински онколог, е много вероятно неговото лечение да започне с предоперативно химио- или някаква таргетна терапия, лекарствено лечение, което има за цел да намали тумора, да отбремени лимфните възли от метастази и тогава да бъде представен на хирурзите за оперативна интервенция.“

Колко са тези специалисти у нас?

“Броят на медицинските онколози в момента надхвърля 100, това е достатъчно за територията на България, но нуждите нарастват и програмата продължава да е много атрактивна за младите лекари.“

Имунотерапията на онкологични заболявания

“Това е най-новото направление в медицинската онкология. Това дава по-добра ефективност в лечението на пациентите, по-дълъг период свободна от прогресия преживяемост на тези пациенти и по-дълга обща преживяемост за заболявания като рак на белите дробове, на хранопровода, кожния меланом и някои други локализации.“

Странични ефекти на имунотерапията

“С широкото навлизане на имунотерапията в онкологията започнаха да се появяват едни странични реакции, които са доста неспецифични. Те имат по-скоро автоимунен механизъм на възникване.“

Моноклоналните антитела

“Това е едно изключително постижение на фармацевтичната индустрия. Те представляват един сребърен куршум, насочен само към раковите клетки, които имат характеристики, към които антителата са насочени.

Те не могат да обещаят изчезване на рака, просто защото това не е едно заболяване, а повече от 200 вида злокачествени тумори. Но това лечение е част от голямата надежда, която ние в последните години изповядваме.“

“На първо място, трябва да намалим вредностите, които ни заобикалят – дали чрез спорт, спиране на тютютнопушене, намаляване на алкохола,  или чрез повече движение.“

Чуйте от целия разговор в звуковия файл какъв е принципът на имунотерапията.

Доц. д-р Арабаджиев е началник на Отделение по медицинска онкология и председател на Българското научното дружество по Имуноонкология (БНДИО). Той е хоноруван асистент е към Катедра „Пропедевтика на вътрешни болести“, факултет „Медицина“ в СУ „ Св. Климент Охридски“.

Автор и съавтор на повече от 50 публикации в национални и международни специализирани научни списания, участвал е в издаването на ръководства, учебни книги, монографии и учебници в областта на лечение на рак.

Автор на две монографии „Имунотерапия и лечение на рак на гърдата“ и „Лекарствена токсичност от имунотерапия при лечението на онкологичните заболявания“.

Доц. Арабаджиев е и член на редакционни бордове на международни и национални реферирани и индексирани научни издания. Главен изследовател и под-изследовател в международни многоцентрови клинични изпитвания. Владее английски, руски, италиански и гръцки език. 

Leave a Reply