Мога ли да се явя на ТЕЛК, ако съм пропуснал датата?

ТЕЛК

Преди 6 години претърпях трудова злополука. Трябваше да се явя пред комисия на ТЕЛК, но не успях поради здравословни причини. Как мога отново да си подам документите? Имам всички експертизи, както и портокал, че е трудова злополука с трайно увреждане?

 

Трифон Димитров, гр. Сливен

В Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза е записано, че общопрактикуващият (вашият личен лекар), а за хората, които нямат – лекуващият лекар, насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление по образец, когато приеме, че е налице:

1. трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност;

2. вид и степен на увреждане.

В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните 12 месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на пациента, към направлението личният или лекуващият лекар прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване.

Имам ли право на ТЕЛК след сменена тазобедрена става?

Степента на трайно намалената работоспособност се определя въз основа на подробна клинико-експертна анамнеза, задълбочен клиничен преглед, насочени лабораторни и функционални изследвания, и данните от наличната медицинска документация, даващи представа за функционалното състояние на заболелия орган и организма като цяло. Органите на ТЕЛК определят какви изследвания са необходими, които трябва да представи пациентът, за да могат да се произнесат по отношение на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане за определените заболявания.

Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции организират и ръководят медицинската експертиза. Информация за начина на явяване, освидетелстване и преосвидетелстване следва да получите от компетентната институция. На сайта на Министерството на здравеопазването са публикувани телефоните за връзка с граждани. Въпросите може да зададете и на съответните експерти, определени за контакти в регионалните здравни инспекции (РЗИ), от които ще получите информация. Обърнете се първо към вашия личен лекар. Той ще ви разясни процедурата.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply