Пропуснатите ползи за икономиката за 2019 г. от тютюнопушене са 4,4 млрд. лв.

пропуснати ползи от тютюнопушене

Когато 15% от пушачите преминат към по-малко вредни алтернативи, ефектът върху средногодишния брой заболявания в четирите основни болестни групи, свързани с тютюнопушене, намалява с 12%, т.е. намаляват разходите за 56 000 здравноосигурени лица. Когато 50% от пушачите се насочат към по-малко вредни алтернативи, ефектът върху публичните финанси е спад на разходите със средно близо 51 млн. лв. на годишна база.

Това са част от изводите в анализа на експерти от ЕКИП за вредите от тютюнопушенето и тяхното отражение върху здравната и социалната системи в контекста на навлизането на нови негорими изделия. Авторите използват за сравнение групите изделия с тютюн или без тютюн, сред които са и бездимните нагреваеми тютюневи изделия и електронните цигари с никотинови течности, доставящи никотин по подобие на цигарите.

Експертите отбелязват, че тези изделия също носят риск, но според редица научни проучвания и становища на държавни здравни институции, разликата е, че тъй като не горят, експозицията на вредни вещества е по-ниска от тази при традиционното тютюнопушене, поради което са показани като алтернативи с намален здравен риск в сравнение с традиционните тютюневи изделия.

От ЕКИП припомнят още, че тютюнопушенето е сред водещите рискови фактори, свързани с начина на живот. Те водят до влошаване на общото здравно състояние, увеличаване на отсъствията от работа и повишаване на разходи за здравеопазване.

Пушачите са по-склонни от непушачите да развият сърдечни заболявания, инсулт, хронична обструктивна белодробна болест и рак на белите дробове – заболявания, които са много разпространени в България и я нареждат на едно от първите места в Европа по заболеваемост и смъртност. Пушенето увеличава риска от коронарна болест на сърцето (2 до 4 пъти), от за мозъчен инсулт (2 до 4 пъти), от рак на белия дроб (25 пъти), добавят от ЕКИП.

Според техните изчисления годишните пропуснати ползи за икономиката за 2019 г., свързани с тютюнопушене, възлизат на 4,4 млрд. лв. или 3,7% от БВП.

Замяната на традиционните тютюневи изделия (ТТИ) с нови негорими никотинови алтернативи (ННА) в случаите на липса на пълен отказ от употреба на тютюн и никотин е изследвана чрез специално създадени математически модели, поясняват експертите на ЕКИП. Те са категорични, че потенциалните ефекти от промяната на потребителските навици – преминаване към по-малко вредни алтернативи, могат да достигнат до 1,8 млрд. лв. намаление на отрицателните ефекти или спад във финансовото измерение на вредата от 41%.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply