Технологиите подобряват работата на лечебните заведения, сочи проучване

технологии в медицината

Глобално проучване за ролята на мобилните технологични решения в здравеопазването бе проведено сред над 500 болнични ръководители от целия свят. Цел на провеждането му бе да се установи какви са наблюденията и очакванията на управителите и служителите в лечебните заведения относно подобряването на качеството на предоставяните грижи за пациентите, както и проследяването на лабораторни проби и медикаменти. Проучването е проведено от Zebra Technologies.

От резултатите стана ясно, че пандемията от COVID-19 е повлияла силно за задълбочаването на проблеми, свързани с осигуряването на навременни и точни грижи за пациентите.

Мнението на повече от половината от анкетираните е, че технологиите могат да помогнат за подобряване на проследяването на лекарствата, за подобряване на процеса по идентификация на пациентите, за проследяването на здравния статус на пациентите и за по-доброто управление на работните процеси на медицинските сестри.

Около 4 от 10 анкетирани ръководители на лечебни заведения споделят, че в момента използват технологии за локализиране. По този начин намаляват до минимум времето, в което болничния персонал прекарва в търсене на медицинско оборудване или консуматив, което би довело до осигуряване на повече време за предоставяне грижи на пациента.

Наблюдава се и тенденция за изоставяне на модела BYOD (Bring your own device), при който се използват личните мобилните телефони на здравния персонал. За сметка на това се преминава към закупуване на издръжливи и сигурни специализирани мобилни устройства, позволяващи ежедневна дезинфекция.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply