Стоматологът издава ли направления към други специалисти?

https://zdrave.to/3/stomatologt-izdava-li-napravleniya-km-drugi-specialisti

Интересува ме дали денталният лекар има право да насочва за лечение с направление през НЗОК към специалист- анестезиолог, психиатър и алерголог?

Ирена Михайлова, гр. Пловдив

Изпълнителят на дентална помощ издава „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК №3) за специалист-психиатър и/или „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК №3А) за анестезиолог, при необходимост от провеждане на консултация или лечение под обща анестезия на здравноосигурени до 18-годишна възраст с психични заболявания.

При необходимост от лечение на здравноосигурени до 18-годишна възраст с психични заболявания, изпълнителят на дентална помощ насочва пациента към специалист по дентална медицина с „Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А).

В останалите случаи изпълнителят на извънболнична дентална помощ (общопрактикуващ лекар по дентална медицина или лекар-специалист по дентална медицина) насочва пациента към изпълнител на специализирана извънболнична дентална помощ или изпълнител на първична извънболнична дентална помощ с „Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А).

Лекарят по дентална медицина не може да издава направление за лечение и консултация с алерголог, поради което е необходимо пациентът да бъде насочен с „Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А) към личния лекар, който ще издаде, по преценка и при необходимост, направление за алерголог.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply