НОИ: Въпреки пандемията през 2021 г. над 37 000 души се лекуваха по програмите на института

НОИ

Най-често хората са провеждали рехабилитация по повод заболявания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система

Независимо от трудната пандемична обстановка, през изминалата 2021 г. НОИ изпълни успешно програмата си за профилактика и рехабилитация, като до 1 декември м.г. от нея се възползваха над 37 000 осигурени български граждани, отчитат от осигурителната институция.

Над 18,5 млн. лв. е изплатил институтът от фондовете на ДОО на своите договорни партньори, като 8,29 млн. лв. от тях са били заплатени за диагностични и рехабилитационни дейности, допълват оттам.

Задържа се тенденцията най-често от програмата на НОИ да се възползват хора, които имат необходимост от рехабилитация поради заболявания на опорно двигателния-апарат – това са 69,5% от преминалите през базите, с които институтът има сключен договор. На второ място са преминалите рехабилитация поради заболявания на периферната нервна система – 25% от потребителите, обхванати в програмата.

Любопитна подробност е, че жените по-често ползват тази възможност – 61,5% от ползвалите възможността да почиват и се лекуват чрез фондовете на НОИ са дами.

Що се отнася да възрастта на потребителите, най-често услугите по програмата са ползвали хора над 51 години – 70,5%, следвани от по-младите – на възраст между 31 и 50 години, отчитат от НОИ.

Хората с трайно намалена нетрудоспособност, преминали през ТЕЛК, също са сред най-активно ползвалите възможностите на програмата. Основни потребители от тази група са били пациенти с трайна нетрудоспособност между 50% и 71%, следвани от групата, в която признатата нетрудоспособност е в границите между 71% и 90%.

От НОИ отчитат още, че най-голямата част – близо 45% от преминалите рехабилитация по тяхната програма са били лекувани в базите на ПРО ЕАД, 15,7% са ползвали услугите на СБР – НК към здравното министерство, а 8,6% – на базите на ВМА. Част от ползвателите са преминавали през други бази основно в областите Бургас, Варна, Добрич, Пловдив, Смолян, Пазарджик и София.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply