МБАЛ – Силистра стартира стипендиантска програма за медестри и лаборанти

МБАЛ - Силистра

Във връзка със започването на Програма за набиране на медицински специалисти ръководството на МБАЛ – Силистра обяви свободни места за студенти и кандидат-студенти в две специалности от направление „Здравни грижи“ – медицински сестри и лаборанти, съобщиха от лечебното заведение.

Болницата е акредитирана със заповед на министъра за здравеопазването за срок от 5 години като база за клинично обучение – учебна практика и преддипломен стаж на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Медицински лаборант“.

Желаещите ще получават стипендия в размер на 300 лева месечно две последователни академични години, през които стипендиантът се обучава в първи или втори курс. Студентите в трети и четвърти курс ще работят на трудов договор към МБАЛ-Силистра по време на практическото си обучение, уточняват оттам.

Условие за сключване на договор е стипендиантът да полага труд минимум 3 календарни години след успешното си дипломиране по специалността.

На всички успешно представили се ще бъде осигурено постоянно работно място в лечебното заведение, уверяват от болницата.

Кандидатите трябва да представят заявление, мотивационно писмо и уверение от университета, ако кандидатът е редовен студент в акредитирано висше училище, допълват от там.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply