С близо 10 млн. лв. са се увеличили разходите на НЗОК за онколекарства през 2021 г.

НЗОК за онколекарства

Рязко увеличение на разходите за противотуморните лекарствени продукти и лекарствени продукти за вродени коагулопатии, заплащани извън стойността на КП/АПР през 2021 година, показват справките на НЗОК.

Увеличението на разходите за периода януари 2021 – ноември 2021 г. е с близо 10 млн. лв., докато броят на лекуваните пациенти се е увеличил с приблизително 1500 души.

През януари НЗОК плаща 55 458 675.09 лв. за лечението на 17 005 души. През март броят на пациентите се увеличава на 17 543, а разходите за лечение – на 57 482 376.40 лв. През май пациентите намаляват на 17 144 души, като стойността на лечението също намалява – 53 657 632.10 лв. През юни обаче броят на пациентите се е увеличил с около 700 души, а разходите за медикаменти скачат на 61 616 714.06 лв. През ноември броят на пациентите е 18 508 души, а разходите за лечението им са 64 399 898.66 лв.

Справката за реимбурсните суми показва, че от юни 2021 г. са се увеличили разходите на Касата за медикаменти за злокачествено новообразувание на основата на езика, като пациентите от петима през май месец са се увеличили на 12 през юни, но стойността на лечението е нараснала от съответно 6 217.35 лв. на 50 626.09 лв.; за злокачествено новообразувание на странични ръбове на езика от 38 072.16 за 10 пациенти на 51 297.77 лв. за 13. За злокачествено новообразувание на долната повърхност на езика за петима пациенти и през май, и през юни разходите нарастват съответно от 14 688.20 лв. на 30 636.22 лв., а за лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика за 10 пациенти през май НЗОК е платила 21 869.80 лв., докато през юни за 11 души – 81 626.52 лв.

Най-много са пациентите със злокачествено новообразувание на правото черво (ректум) (през ноември – 860), на горен външен квадрант на млечната жлеза (1222), злокачествено новообразувание на яйчника (748), злокачествено новообразувание на простатата (1492) и вторично злокачествено новообразувание на кости и костен мозък (2439).

През юни месец в списъка на медикаменти, заплащани от НЗОК, са добавени и два нови лекарствени продукта – EPTACOG ALFA (ACTIVATED) за лечение на кръвоизливи и за превенция на кръвоизливи при подлежащи на хирургични интервенции или инвазивни процедури, на обща стойност 118 080 лв. и „лекарство сирак“ – INOTUZUMAB OZOGAMICIN за остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ) с прекурсор В на обща стойност 66 120.36 лв.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply