вторник, декември 5, 2023
HomeИнтервюта и мненияД-р Сергей Стоянов: Вече оперираме безкръвно костен тумор

Д-р Сергей Стоянов: Вече оперираме безкръвно костен тумор

Радиофреквентната аблация е успешна в над 95% от случаите

Д-р Сергей Стоянов е специалист по ортопедия и травматология. Завършил е висше медицинско образование през 1997 г. в Медицински университет – София. Веднага започва работа като хирург ортопед травматолог в ІІІ РБ в столицата. Продължава професионалния си път през 2001 г. в елитна частна българо-американска софийска клиника, където завежда Звено за неотложна и спешна медицинска помощ в продължение на 4 години.

 

В периода 2002-2003 г. развива индивидуална практика по обща медицина. Работил е като лекар консултант към БАН в продължение на 3 години. От 2003 до 2008 г. работи и специализира в Държавна университетска ортопедична болница „Б. Бойчев”, Горна баня, като през последните си 3 години там се занимава и работи по-задълбочено по проблемите на костната патология, онкоортопедията, реконструктивната хирургия, индивидуално ендопротезиране и туморните заболявания на опороно-двигателния апарат.

Провел е през 2009 г. курс-обучение за работа с апарат за диагностика на ходилни проблеми и плоскостъпие, курс колянно ендопротезиране. Към екипа на Болница „Токуда“ се присъединява през 2008 г.  Разговаряме с д-р  Стоянов за супермодерното и вече прилагано и у нас лечение на костния тумор остеоид-остеом.

– Д-р Стоянов, прилагате за първи път в България радиофреквентна аблация при остеоид-стеом от началото на тази година. Разкажете ни повече за метода.

– Да така е, тази година извършихме 4 успешни процедури с радиофреквентна аблация (РФА) на остеоид-остеом за първи път в страната. Преди въвеждането на метода нашите сънародници, при необходимост, ползваха услугата в съседна Турция, чиято стойност възлизаше на няколко хиляди евро.

Методът е добре познат в ортопедичните общества, като златен стандарт при лечение на остеоид-остеом. Това е така, защото се касае за малък костен тумор, много често разположен в хирургически трудно достъпни зони. Това водеше до значителна хирургична травма, необоснована, съобразно размера на тумора и свързана с висок риск от усложнения и затруднения при откриването му.

Всички тези проблеми са решени при РФА. Работи се с прецизна апаратура-скенер, която лесно открива тумора и осигурява достъп за аблаторната сонда, с цел изгаряне на ядрото му. Така проблемът се решава генерално и пациентът оздравява още на следващия ден.

При метода на РФА се работи с два апарата. Първият е КТ или скенер-рентгенов апарат с възможности за триизмерно генериране на образи с висока разделителна способност. И вторият – апарат за радиочестотна аблация, който изгаря тумора.

Генерира се придвижване на радиовълни в електромагнитния спектър между два електрода-излъчватели (генератор на вълните) с относително голяма повърхност и антена (върхът на аблаторната сонда), с относително малка повърхност. Получава се ефект на загряване на върха на сондата, чиято температура и размер на полето се контролират стриктно. По този начин прецизно, под скенер контрол, се достига до ядрото на остеоид-остеома и чрез генератора се осигурява изгарянето му.

Процедурата се извършва под анестезия, която е различна, в зависимост от локализацията и възрастта на пациента, най-често – блокова или обща. Престоят в лечебното заведение е силно скъсен. Възстановяването след процедурата е в рамките на няколко дни. Няма кръвозагуба и хирургични достъпи. Работи се миниинвазивно, през иглени щаб инцизии.

– Как постигате с него толкова добри резултати в лечението – туморът изчезва напълно?

– Добрите резултати при лечение на остеоид-остеома с РФА са и статистически потвърдени в международен план. Данните сочат успеваемост около и над 95%, което е много добре. При нас резултатите се потвърдиха. Гаранция за това са високотехнологичната апаратура, с която се работи, и нивото на подготовка на екипите. Реално, при този тумор излекуването настъпва при унищожаване на ядрото му.

Достигането му и верификация позицията на аблативната сонда под скенер контрол, последвано от нагряване в определен температурен и времеви диапазон, проследяване на импеданса, са гаранция за добрите резултати, които постигнахме.

Д-р Сергей Стоянов

– Какви са били възможностите за терапия на тези тумори, преди въвеждането на радиофреквентната аблация?

– Преди въвеждането на РФА, лечението на остеоид-остеома беше безалтернативно хирургично. Затрудненията са основно две. Първото е в откриването им – поради малките размери и често невидимостта им за рентгенографиите се налага голямо хирургично разкритие, пряко кореспондиращо с честотата на усложненията. Второто е свързано с факта, че тези тумори много често се локализират в анатомично трудно достъпни зони, хирургичното достигане на които е високорисково. Затова и РФА стана златен стандарт за лечение на остеоид-остеома.

– Какво представляват остеоид-остеомите?

– Остеоид-остеомът в международната класификация на болестите заема позиция на доброкачествен костен тумор

Според някои автори, заболяването е възпалително. Представлява вътрекостно сферично образувание, с размер до 2 см в диаметър. Изградено е от ядро-нидус, съдържащ силно васкуларизирана тъкан и от периферия – костна склероза, която при локализация в дългите тръбести кости е силно изразена, а при местоположение, граничещо със ставната повърхност, е доста по-слабо проявена.

Остеоид-остеомът практически може да се срещне във всяка възраст, но в 90% от случаите се касае за пациенти до 30 г. Най-често са засегнати дългите тръбести кости – бедрена и раменна, голям пищял.

С какви характерни симптоми се проявява?

– Характерен клиничен симптом на остеоид-остеома е възникването на нощна, пристъпна болка в засегнатата област, която буди пациента от сън. При вземане на обезболяващо от групата на нестероидните противовъзпалителни средства или аспирин в противовъзпалителни дози – известно още като аспиринов тест, се отчита значително намаляване на болката, до стихването й. Всичко това се повтаря на следващата нощ. През деня пациентът няма никакви оплаквания.

Когато остеоид-остеомът се намира в съседство с дадена става, се проявява хроничен реактивен артрит, със засягане обема на движенията в ставата, хидропс – подуване и болки до степен накуцване и през деня. Локализация в прешлените води до гръбначна деформация и изкривяване, когато се касае за подрастващи пациенти, поради мускулна контрактура откъм засегнатата страна. Тя деформира гръбнака постепенно при израстването на пациента.

– Как се диагностицира остеоид-остеомът? Късно или достатъчно рано пациентите достигат до специалист?

– Характерната клинична картина, проявена от нощна болка и типичният образ от рентгенографиите, скенера или ЯМР правят поставянето на диагнозата лесна задача. В действителност, ниската честота на това заболяване го прави по-трудно откриваемо, поради факта, че не се мисли за него. На стандартно изпълнените рентгенографии често остеоид-остеомът остава невидим и се открива чак на скенера или ЯМР. Обикновено пациент с това заболяване има малка история от прегледи и изследвания. Така, че откриването и диагностицирането на заболяването, често се забавя.

– Защо остеоид-остеомите засягат предимно деца и младежи?

– На този въпрос не може да се даде точен отговор, защото все още не са изяснени предизвикващите фактори и генезата на тумора. Но е факт, че остеоид-остеомът има предпочитания към възраст, пол и локализация. Според някои автори, генезата е спорна и го представят като възпалително заболяване, а според други е туморно, с неизяснена генеза. Понастоящем се представя в класификациите като костен тумор, представляващ около 5% от общия брой на костните тумори.

– Прилага ли се радиофреквентната аблация и при други заболявания?

– РФА навлезе в нашата страна от тази година и засега се ограничаваме в приложението й само при лечение на остеоид-остеома. Планираме да разширим дейността, като започнем да я прилагаме за контрол на болката при метастатични костни тумори и дегенеративни ставни заболявания – гонартроза, коксартроза. Има и множество публикации за прилагане на метода при други два костни тумора, с относително малки размери – остеобластомът и хондробластомът.

Както вече споменах, методът не е нов в международен план, а се прилага за пръв път в България. Според мен, РФА ще претърпи тласък в развитието си, защото това се наблюдава за всички нискоинвазивни и безкръвни оперативни интервенции през последните години.

Милена ВАСИЛЕВА

Източник: zdrave.to

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular