По кои клинични пътеки се лекува простата? | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, февруари 8, 2023
Вие сте тук: Home » Моите права » По кои клинични пътеки се лекува простата?
  • Последвайте ни:!

По кои клинични пътеки се лекува простата? 

Лечение на простата

Имам заболяване на простатата. Причината да се обърна към вас е, че не бях приет за лечение, въпреки че съм с надлежно издадено направление за хоспитализация.

 

Принуден съм срещу заплащане да си запиша час за платен преглед от лекар в същото болнично лечебно заведение, което е порочна практика, неконтролирана от НЗОК.

В тази връзка, посочете номерата на клиничните пътеки за болнична помощ, по които се извършват интервенция върху простатната жлеза – биопсия на простата; дейности при аденом и карцином на простата. 

С кои лечебни заведения НЗОК е сключила договори по тези клинични пътеки? Интересува ме и кои са кодовете на високоспециализираните дейности, отнасящи се до установяване на заболявания на простата – биопсия и други интервенции.

Тази информация следваше да се намира на Интернет- страницата на НЗОК, но очевидно това задължение не е изпълнено.

Ивайло Ангелов, гр. София

Номерата на клиничните пътеки за болнична помощ, по които се извършват интервенции върху простатната жлеза (включително, биопсия на простата, аденом, карцином на простатната жлеза и др.) са следните: КП №143 „Трансуретрална простатектомия“; КП №157 „Радикална простатектомия“; КП №168.2 „Асистирана с робот хирургия при злокачествени заболявания в хирургията, гръдната хирургия, детската хирургия и урологията“; КП №156 „Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия“; КП №149 „Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност“; КП №147 „Оперативни процедури върху мъжка полова система“. Кодовете на дейностите (вкл. високоспециализирани) са посочени в цитираните клинични пътеки.

Клиничните пътеки са публикувани на сайта на НЗОК: https://www.nhif.bg/page/2055 „Приложение №17 „Клинични пътеки“ към Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности (част 1-ва, част 2-ра, КП №168.1 и КП №168.2) – актуализирани към Договор №РД-НС-01-4-8 от 15 януари 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020-2022 година.”

Всички лечебни заведения за болнична помощ в София, които са с разкрити клиника/отделение по урология, имат сключен договор с НЗОК за изпълнение на посочените клинични пътеки. Справка дали лечебното заведение за болнична помощ има сключен договор с НЗОК за съответната клинична пътека (КП), може да направите на сайта на НЗОК – www.nhif.bg, меню „Информация за договорени дейности“ – линк „Болници”.

Има възможност за избор на област, община, населено място. Обръщаме внимание, че алгоритъмът на клиничните пътеки, съдържащите се в него диагнози, кодове, диагностични и лечебни процедури са предназначени за лекари. Хора без медицинско образование трудно биха се ориентирали в тази материя.

В случай, че не сте приет за лечение с надлежно издадено направление за хоспитализация и сте били принуден срещу заплащане да се запишете за платен преглед, следва да изпратите жалба до Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) в София, в която да опишете подробно всички обстоятелства и да изискате извършване на проверка.

Източник: zdrave.to

Добавете коментар