вторник, декември 5, 2023
HomeИнициативи и мероприятияКасата и БФС подписаха новите Условия и ред за отпускане на лекарства...

Касата и БФС подписаха новите Условия и ред за отпускане на лекарства и медицински изделия

 

НЗОК и Българският фармацевтичен съюз (БФС) подписаха новите Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, съобщиха от Здравната каса. Подписани са и приложенията към тях, както и „Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК“.

Припомняме, че проектът на Условията и реда беше публикуван за обществено обсъждане до 13 декември, но в него не са нанесени корекции. Предстои обнародването му в Държавен вестник, като Условията и редът, както и Договорът ще влязат в сила от утре, 16 декември.

Нормативният документ предвижда редуциране на обема на хартиените документи, които вече се заменят с електронни формати, и улеснение на пациентите и договорните партньори на НЗОК – изпълнители МП и търговци на дребно с лекарствени продукти (аптеки).

Причината за новите Условия и ред е във въведената дигитализация и електронизация на дейностите по предписване и отпускане на лекарствени продукти и  медицински изделия.

Припомняме, че от 1 юни 2021 г. стартира процесът на задължителното предписване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК само по електронен път, а от 1 юли 2021 г. беше въведена електронната рецептурна книжка (ЕРК), която изцяло замени хартиеният й вариант и съответно отпадна необходимостта от заверката й в РЗОК.

Източник: zdrave.net

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular