Home Инициативи и мероприятия Управленската програма в сектор „Здравеопазване“ – нов начин на финансиране на здравните услуги

Управленската програма в сектор „Здравеопазване“ – нов начин на финансиране на здравните услуги

Управленската програма в сектор „Здравеопазване“ – нов начин на финансиране на здравните услуги

Промени в стойностите на клиничните пътеки и гарантиран достъп до здравни грижи, дори и в отдалечени на страната. Това е само част от предвидената програмата за управление на новото правителство в сектор „Здравеопазване“.

Освен ново преизчисляване  на клиничните пътеки, ще се върви и към друг начин на финансиране на здравните услуги, предвижда планът за управление на новия кабинет. Това трябва да стане най-късно след 2 години. В този период се предвижда и създаването на нов Закон за лечебните заведения.

В дългосрочния план се предвиждат и промени в Закона за здравното осигуряване.

По-близките цели за догодина са електронно здравно досие и електронна здравна система.

Законодателни промени ще гарантират достъп до здравеопазване в трудно достъпни райони на страната, спрямо потребностите и социалната значимост. От това ще зависи и тяхното финансиране. Предвиждат се дейности като инфекциозни, родилни и детски звена и отделения

Планът на управление включва и въвеждане на нови ръководства за лечение и диагностика, както и промени в закона за лекарствата, което да осигури повишен достъп до лекарства за гражданите, включително и деца до 14 години.

Източник: БНР

Leave a Reply