Касата предлага нови Условия и ред за отпускане на лекарства и медицински изделия | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |четвъртък, декември 1, 2022
Вие сте тук: Home » Инициативи и мероприятия » Касата предлага нови Условия и ред за отпускане на лекарства и медицински изделия
  • Последвайте ни:!

Касата предлага нови Условия и ред за отпускане на лекарства и медицински изделия 

Условия и ред за отпускане на лекарства

Редуциране на обема на хартиените документи, които вече се заменят с електронни формати, и улеснение на пациентите и договорните партньори на НЗОК – изпълнители МП и търговци на дребно с лекарствени продукти (аптеки).

Това предлага проект на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, публикуван от Здравната каса за обществено обсъждане.

Причината за новите Условия и ред е във въведената дигитализация и електронизация на дейностите по предписване и отпускане на лекарствени продукти и  медицински изделия.

Припомняме, че от 1 юни 2021 г. стартира процесът на задължителното предписване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК само по електронен път, а от 1 юли 2021 г. беше въведена електронната рецептурна книжка (ЕРК), която изцяло замени хартиеният й вариант и съответно отпадна необходимостта от заверката й в РЗОК.

След извършен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз се установи, че обществените отношения, предмет на проекта на Условията и реда, не са регламентирани в европейското законодателство, а уредбата на обществените отношения, предмет на проекта на Условията и реда, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделените държави-членки, става ясно от мотивите към проекта.

Срокът за обществено обсъждане на проекта е 14 дни – до 13 декември, за да може предлаганите промени да влязат в сила във възможно най-кратки срокове, поради въведената в страната епидемична обстановка във връзка с разпространение на COVID.

Целия проект на Условията и реда може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Добавете коментар