Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |четвъртък, юни 30, 2022
Вие сте тук: Home » Моите права » Защо трябва да се доплаща за лекарство за Паркинсон – преди беше безплатно?
  • Последвайте ни:!

Защо трябва да се доплаща за лекарство за Паркинсон – преди беше безплатно? 

лекарство за Паркинсон

От години майка ми пие Madopar 200 mg/50 mg, тъй като е диагностицирана с болестта на Паркинсон. Досега го получаваше в разфасовки по 100 броя и без доплащане. Последно обаче го получихме в разфасовка от 50 броя, и то с доплащане над 50% от стойността. Отделно от това ми направи впечатление, че цената на опаковка от 50 броя е по-висока от тази на опаковка от 100 броя. Бихте ли посочили причините за по-високите цени и защо от напълно безплатно лекарството премина към 50%-но доплащане?

 

Магдалена Йорданова, гр. Варна

Лекарствения продукт Madopar Tablet 200 mg/50 mg x 50 присъства в Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), съгласно който НЗОК заплаща лекарствени продукти в извънболничната медицинска помощ и принадлежи към международно непатентно наименование (INN) Levodopa, Benserazide.

В Списъка с INN Levodopa, Benserazide са включени общо 6 лекарствени продукта, които се заплащат от НЗОК за лечение на заболяването „Болест на Паркинсон“, с ниво 100%. В списъка е заложена конкретна цена за лекарствените продукти и НЗОК има задължение да заплаща стойността, отбелязана в колона „Ниво на заплащане“ в ПЛС. Доплащането от пациента за лекарствения продукт Madopar Tablet 200 mg/50 mg x 50 с НЗОК код NG022 се налага в резултат на прилагане на вътрешно рефериране между лекарствените продукти в разглежданото INN.

Компетентният орган, който включва, променя или изключва лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък, утвърждава и регистрира цените им, както и определя нивото им на заплащане (реимбурсиране), е Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Към настоящия момент тече процедура за заличаване на лекарствени продукти Madopar със следните кодове: НЗОК код NF469 – Madopar Dispersible tablet 100 mg/25 mg x 100; НЗОК код NF468 – Madopar Tablet 200 mg/50 mg x 100; НЗОК код NF467 – Madopar HBS Prolonged release capsule, hard 100 mg/25 mg x 100, което ще промени стойността на заплащане от пациента за новите лекарствените продукти: Madopar Dispersible tablet 100 mg/25 mg x 30; Madopar Tablet 200 mg/50 mg x 50; Madopar HBS Prolonged release capsule, hard 100 mg/25 mg x 30 (НЗОК код NG023).

Уточняваме, че НЗОК не определя административните срокове за процедурата.

Източник: zdrave.to

Добавете коментар