За първи път в България във ВМА оперираха безкръвно рак на панкреаса

безкръвно рак на панкреаса

Една от най-сложните оперативни интервенции в коремната хирургия – лапароскопска тотална панкреато-дуоденална резекция със запазване на далака, бе извършена за първи път в България от екипа на Първа клиника по коремна хирургия на Военномедицинска академия (ВМА).

Успешното реализиране на такава операция изисква както изключително опитен екип – хирурзи, анестезиолози-реаниматори и специалисти по здравни грижи, така и наличието на съвременно технологично оборудване.

„Пациентката е млада, 49-годишна жена, с установен карцином в областта на главата на панкреаса и преканцерозни кистични изменения в тялото и опашката на жлезата. Лапароскопският подход за планирания обем на операцията бе най-подходящ за нея. В сравнение с конвенционалната хирургия той е по-щадящ, намалява системните ефекти и осигурява по-бързо и пълноценно възстановяване“, коментира доц. Ивелин Такоров, ръководител на клиниката.

Продължилата няколко часа интервенция, бе последвана от неусложнен постоперативен период и възстановяване – ранно раздвижване, захранване и по-скорошно изписване, спрямо стандартната отворена намеса.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply