Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, август 17, 2022
Вие сте тук: Home » Новини » Задължават болниците да публикуват на сайта си листи с чакащи за прием
  • Последвайте ни:!

Задължават болниците да публикуват на сайта си листи с чакащи за прием 

листи с чакащи за прием

Отпада срокът от два месеца за планова хоспитализация

Лечебните заведения ще трябва да публикуват на сайтовете си информация с листите за чакащите за хоспитализация пациенти. Този ангажимент им се вменява с предложени промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, като в същото време отпада изискването данните да се предоставят на НЗОК, която ги обобщава, както е в момента.

„За осигуряване на прозрачност, лечебното заведение се задължава да публикува на Интернет страницата си актуална информация за листата за планов прием, в т.ч. за поредността на вписаните в нея пациенти и определените дати за приема, при запазване на изискването публикуваната информация да не съдържа лични данни на пациентите“, гласят предлаганите изменения.

От МЗ посочват, че според досегашната практика националната листа за планов прием на пациентите е неефективна предвид факта, че не се актуализира своевременно. С това на практика прилагането й често води до заблуда на пациентите и не спомага за своевременното им насочване. Поради тази причина се предлага отпадане на ангажимента на НЗОК да поддържа национална листа за планов прием на пациентите.

Запазва се изискването пациентът да бъде информиран за причините за включването му в листата за планов прием и възможните последствия от забавяне на лечението му.

Друга  важна предложена промяна касае и отпадане на регламентирания максимален срок от 2 месеца, за който може да бъде планиран приемът за хоспитализация, като от МЗ отбелязват, че с „това се създава възможността планирането на лечението да бъде отложено неограничено във времето“.

Листите ще включват и пациенти, които не се осигуряват по линия на НЗОК. В момента поддържането на листи за планов прием не включва случаите на планова хоспитализация извън договор с НЗОК, отбелязват от МЗ. В същото време обаче процесът на планиране на медицинската помощ не следва да се отнася само за пациентите по линия на НЗОК, а за всички пациенти, избрали да получат медицинска помощ в съответното лечебно заведение. В тази връзка с оглед избягване на всякаква форма на дискриминация на пациентите по повод източника на финансиране на тяхното лечение, с проекта се предвижда при липса на капацитет за планова хоспитализация, лечебните заведения да поддържат актуална листа за планов прием за всяка клиника и/или отделение, като в листата се включват всички подлежащи на хоспитализация лица с изключение на тези, които се нуждаят от незабавен прием в лечебното заведение.

С промените се въвежда и изискване за попълване на амбулаторен лист от страна на лекарите, независимо дали пациентът ползва медицинска помощ в рамките на здравното осигуряване или на друго основание. С това ще се гарантира документиране на всички извършени на пациента медицински дейности в извънболничната помощ, което ще доведе до пълнота на медицинската документация и улесняване на последващото проследяване и лечение на пациента, посочват от МЗ.

С проекта се предвижда и „ясния регламент лекарят, извършил конкретна интервенция, манипулация или друга специфична част от диагностично-лечебния процес да предоставя при необходимост консултации и да взаимодейства с лекарите, които лекуват и наблюдават пациента през цялото време на престоя му в лечебното заведение“. С това се цели внасяне на нормативно прецизиране по отношение ангажиментите на лекарите при медицинското обслужване на хоспитализирани пациенти и избягване на възможността за нееднозначно тълкуване, отбелязват от МЗ.

С промените се регламентира още, че планирането и обслужването на пациентите както в болничната, така и в извънболничната медицинска помощ, е „независимо от източника на заплащане на предоставените услуги“.

С всички промени може да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Добавете коментар