НЗОК покрива ли изцяло операцията при рак на гърдата? | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, февруари 8, 2023
Вие сте тук: Home » Моите права » НЗОК покрива ли изцяло операцията при рак на гърдата?
  • Последвайте ни:!

НЗОК покрива ли изцяло операцията при рак на гърдата? 

НЗОК

Преди време ми откриха голям тумор на гърдата. При последните изследвания се оказа, че се е изродил в злокачествен. Лекарят ми препоръча операция. Каква част от лечението се покрива от НЗОК в моя случай? Налага ли се някакво доплащане от страна на пациента и в кои случаи?

Денка Русева, гр. Велико Търново

НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата. В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа, задължително записани в епикризата, при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване, в същото лечебно заведение за болнична помощ.

Може да постъпите за лечение например, по клинична пътека (КП) №194 „Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия“ или по КП №193 „Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии tis 1-4 n 0-2 m0-1…”, като имате предвид, че и по двете пътеки, ако се използват медицински изделия за роботасистирана хирургия, те не се заплащат от НЗОК.

При поставена вече диагноза злокачествено новообразувание на млечната жлеза (МКБ-код С50.0) лекуващият лекар представя документацията за разглеждане от онкологичен комитет, състоящ се от различни специалисти в областта на онкологията. Според стадия на заболяването, се съставя план за лечение.

При диагноза, включена в Наредбата за диспансеризация (т.нар. Наредба №8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията), пациентът се насочва за диспансерно наблюдение. Наблюдението и изследванията се назначават от лекар, работещ в Комплексен онкологичен център (КОЦ) или в лечебно заведение за болнична помощ, извършващо диспансеризация.

Дейностите, свързани с диспансеризацията, се извършват по Амбулаторна процедура №7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“.

Индикациите за периодиката и провеждането на диспансерното наблюдение при злокачествени заболявания, т.е. обемът и честотата на дейностите при диспансерното наблюдение, са строго регламентирани. Предвидените консултативни прегледи със специалисти и различни изследвания се назначават и осъществяват само при необходимост и по преценка на лекаря, водещ диспансерното наблюдение, съобразно обективното състояние на всеки пациент.

Източник: zdrave.to

Добавете коментар