Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |вторник, септември 21, 2021
Вие сте тук: Home » Новини » НЗОК ревизира проекта за актуализация на бюджета
  • Последвайте ни:!

НЗОК ревизира проекта за актуализация на бюджета 

НЗОК

НЗОК е ревизирала проекта за актуализация на бюджета за 2021 г. на вчерашното си заседание, става ясно от решенията на Надзорния съвет. От проекта са отпаднали допълнителните 3 млн. лв. за администрация и са добавени 14 млн. лв. за заплащане на медиците, извършващи имунизации срещу COVID.

Припомняме, че това бяха условията, които постави вчера по време на Тристранката министърът на финансите Асен Василев, за да бъде приета актуализацията на бюджета на Касата.

Допълнителните средства за администрация бяха включени в проекта във връзка с преходните и заключителни разпоредби на ЗБНЗОК за 2021 г., според които Касата заплаща средствата за предоставените на хората с увреждания помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия или за техния ремонт при досегашните условия при стойност до размерите, определени към 31.12.2019 г. до приключване на процедурата по договарянето на за определяне на стойността, до която НЗОК заплаща помощните средства.

Според министър Василев тази дейност ще отпадне от НЗОК и ще остане там, където се администрира в момента – Агенцията за социално подпомагане (АСП). Затова от Касата включват в коригирания проект на актуализация и промяна в преходните и заключителни разпоред, според която НЗОК ще заплаща помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания до 31 декември 2021 г., при досегашните условия и ред до размерите, определени към 31 декември 2019 г. Така отпада необходимостта от сформиране на нов административен капацитет в НЗОК.

„В коригирания проект обаче остават 10 млн. лв. за издръжка на административни дейности. „До края на 2021 г. остават финансови ангажименти, които не могат да бъдат изпълнени, по сключените договори на НЗОК за предоставяне на услуги за поддръжка на електронните системи за сигурност в обектите на НЗОК, комплексно обслужване и системна, експертна помощ за информационно-техническата инфраструктура на НЗОК. В допълнителните средства по показателя „издръжка на административните дейности“ се включват и средствата за изработка и доставка на заявени количества европейски здравноосигурителни карти (ЕЗОК). С допълнителните средства по този показател се гарантира и заплащането до края на 2021 г. на съдебните разноски по постъпили изпълнителни искове в НЗОК, както и лихвите върху главниците по постъпили изпълнителни листове в размер на 3 873 700 лв., основно от дела свързани с изплащане на дейността през 2015 г. – 2018 г. („надлимитна дейност“) и по които няма сключени споразумения според изискванията на ЗБНЗОК 2021“, се казва в мотивите към проекта.

В проекта е записано още, че се създава нов ред в здравноосигурителни разходи в размер на 120 465 000 лв., в които са включени и 14 млн. лв. за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурените лица. Предлага се тези средства да се разпределят по решение на Надзорния съвет на НЗОК. „Очакваното увеличение на общата заболеваемост на населението в България, както и на специфичната заболеваемост свързана с разпространението на пандемията – COVID-19 и възможността Надзорния съвет на НЗОК да взима решения за покриване на възникналите потребности от средства в съответните направления на разходите за здравноосигурителни плащания налага разпределянето на средствата по време на обявена епидемична обстановка“, пише още в мотивите към проекта.

На база постъпилите приходи се заделя 3% „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ в размер на 4 035 000 лв. От резерва са предвидени 20 млн. лв. за здравноосигурителни плащания за здравни грижи, като от тях се определят 2 500 000 лв. за изпълнение на дейността по здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти.

Източник: zdrave.net

Добавете коментар