Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, юли 28, 2021
Вие сте тук: Home » Интервюта и мнения » Инж. Лазар Голев: За съдбата на детската болница трябва да се прознасят и професионалисти
  • Последвайте ни:!

Инж. Лазар Голев: За съдбата на детската болница трябва да се прознасят и професионалисти 

Инж. Лазар Голев:

Не съм давал съгласие за рязане на блокове от конструкцията, заяви още експертът

БНР следи развитието на строежа на бъдещата детска болница от години, отразявайки всички гледни точки по въпроса. Проектант – конструкторът инж. Лазар Голев ни предостави писмено становище по развитието на проекта. Представяме ви историята и техническите факти през погледа на проектанта.

 

„Относно проектирането  и  строителството на „Многопрофилна  детска  болница” в гр. София като проектант конструктор на изградените и съществуващи в двора на „Александровска болница” блокове / 8 на брой/  за  Национален  институт по педиатрия и във  връзка с подновените дебати в медиите напоследък дали да се ползват изградените в  груб строеж блокове или да се разрушат и на  тяхно  място да се изградят нови  блокове, съм  длъжен  да  посоча няколко важни момента“, посочи за БНР инж. Лазар Голев.

„Изградените  блокове в двора на „Александровска  болница” са изпълнени  по  проекти  от  1989г  и  1990 г. Строителството започна през 1989 г. и беше спряно през 1994 г, поради спиране финансирането за обекта. Невярно  е твърдението, че  блоковете са строени по проекти от 1970 г. Това поясни експертът.

По думите му конструктивните проекти за блоковете са  разработени съгласно  правилника за земетръс от 1987г. Този  правилник с малки  изключения е в сила  и  днес. Правилника  по  стоманобетон  е  от  същата  година  и  също  е  валиден  и  днес. „Появиха  се  твърдени, че  бетонът на  изградените  блокове  е  стар.  Това  обстоятелство  е  благоприятно, защото  старият  бетон е  с по-висока  якост  от  новия“, посочва инж. Голев.

Според него не  отговаря  на  истината  и  твърдението, че  сградите  са  незаконни.  За  тези  сгради  има  издадено  строително  разрешение  от  Гл. архитект  на  Столична  община. За  изградените  блокове  е  налична  одобрена  проектна  документация.

БГНЕС

БГНЕС

„Напоследък  се твърди ,че в кадастъра тези блокове са предвидени за събаряне. Когато  са  проектирани  и  изградени  тези блокове, са  били  отразени  в  кадастъра. Строителното  разрешение  за тези блокове е  издадено  на  база  на  кадастъра. Това  твърдение  не  е  вярно“, посочи още проектантът.

Кофражите  и  армировките  за  всички  блокове  са  приети  от  автора  на  конструктивните  проекти. Съхранена  е  заповедната  книга  на  обекта, в  която  е  отразено  и  приемането. От  изложеното  до  тук  е  ясно, че  коментираните  блокове  са  законно  изградени  и  удовлетворяват  изискванията  на  действащите  днес  нормативни  документи“, заяви проектантът.

„В  конструктивния  проект от  1989г., бл.№1 и 2  са  проектирани  на  18  етажа. През  1990г , във  връзка  с  препоръка  на  органите  по  противопожарна  защита се  наложи  етажността  да  се  намали  на  14 етажа. При  възлагането  на  преработката, високите  блокове  бяха  изградени и  достигнали  до  кота  +3.25м. При  преработката, заради  понижената  етажност  на  бл.№1и2, преизчисление  на  земетръс  не  е  правено. Беше  оставена  армировката  за  18 – етажна  сграда.

Горното  означава ,че  към  днешна  дата  е  наличен  голям  резерв  от  носеща  способност  на  земетръс  за  бл.№№1 и 2.  Друго  голямо  предимство  на  изградените  блокове  е  това ,че подпорното  разстояние  между  колони  и  шайби е  7.2м. Строителството  на  подпорно  разстояние  7.2м,е  по-скъпо  от  традиционното.

Предимството  на  голямото  подпорно  разстояние  е  това ,че  то позволява  свободна  планировка  на  архитектурните  разпределения. При  направените  към  настоящият  момент огледи  и  проверки  на  място  не  са  констатирани  никакви  дефекти  по  конструкцията  на  блоковете.Становището  на  камарата  на  инженерите /КИИП-София/  е  следното:

Изградените  блокове  могат  да  се  ползват  за  нуждите  на  новата  „Многопрофилна  детска  болница”. Писменото  становище  е  на  разположение“, пише още в становището си инж. Голев.

БГНЕС

БГНЕС

„Считам, че  събарянето  на  изградените  блокове  и  изграждането  на  нови  блокове  на  същото  петно  е  безсмислено. Новите  блокове  ще  бъдат  почти  същите. Те  ще  бъдат  изчислени  по  същите правилници ,по  които  са  изчислени  вече  изградените. Етажността  ще  бъде  същата. Финансовите  загуби  за  държавата, ако се  тръгне  към  разрушаване  на  съществуващите  блокове, ще бъдат  големи  а  именно – приблизителните  количества  на  бетон  и  стомана, които  трябва  да  са  разрушат  и  отстранят  са  следните: бетон- 25000 м3 и арматурна  стомана – 1500т. Вижда , се  че  количествата  са  големи.

Взривяването на  съществуващите  сгради  е  почти  невъзможно, заради  околното  близко  застрояване  на  действащи  лечебни  заведения. Подготовката  на  площадката  ще  трае около  една  година  и  половина. Ще се изразходват около петнадесет милиона лева само за премахване  на  съществуващите  сгради. Построяването  на  новите  блокове, само  до  нивото  на  съществуващите  ще  отнеме  около  две  години  и  половина  и  ще  струва  над  двадесет  и  пет  милиона  лева. Ако  се  тръгне  към  разрушаване, загубата  за  държавата ще  бъде  около  55 милиона  лева. И не последно място – резервът от  носеща  способност  за  бл.№1 и2  ще  бъде  загубен. Голямото  подпорно  разстояние и свободната  планировка също ще  бъдат  загубени“, пише още експертът.

БГНЕС

БГНЕС

„От  изложеното  се  вижда , че  загубите  на  време  и  средства  са  големи  и  няма  никаква  смислена  обосновка  за  тези  загуби. На  юридическата  страна  на  казуса, с  оглед  разхищаване  на  държавни  средства , също  трябва  да  се  обърне  сериозно  внимание. За  вземане  на  разумно  и  обосновано  решение, е  необходимо  да  се  ползва  мнението  и  становището  на  специалисти  в  областта  на детското  здравеопазване, архитекти  проектирали  големи  болници, инженер  конструктори  от  КИИП  и  ВИАС, икономисти  с  опит в строителството. Държа  да  отбележа, че господата,  които  се  канят  в  медиите  да  коментират бъдещата  болница не  са  специалисти  по  посочените  по  горе  специалности. Не  е  нормално  да  протестираш  срещу  детска  болница, за  която  няма  разработени  проекти. Към  момента  е  налична  само конструкцията. Недопустимо  е  конструкцията  да  се  оценява  от  хора, които  нямат  инженерно  образование“,  поясни още инж. Голев.

 

„Прави  впечатление  това , че  не  се  търси становището по казуса от  ДНСК и Контрол  по  строителството  към  общината. Когато  става  въпрос  за  събаряне на държавна сграда, е  задължителна  санкцията  на  горните институции. Убеден  съм ,че  правилното  решение  е  това да  се  ползват  вече  изградените  блокове.

Фирмата спечелила търга за изграждане на болницата, под  влияние  на  протестиращите, предлага да съборят седем  етажа  от  бл. №1 и 2 и  те  да  станат  на  пет  надземни  етажа. Това  предложение  е  несъстоятелно  поради  следното – за  да  се  режат  етажи  от  високите  блокове  и  да се  ползва  останалата  част , е  необходимо моето  съгласие. 

Аз  такова  съгласие  не  съм  давал ,защото това крие  много  рискове, а и смятам  че е лишено от смисъл. При сегашната височина на високите блокове, плюс ниските тела  – полезната разгърната площ /РЗП/,  /без  двата  сутерена/  е 36 638м2. По  предложението на „Главболгарстрой”, полезната РЗП става 18 480м2.

Намалява се два пъти РЗП на цялата  сграда , което обезсмисля идеята за НМДБ“ е мнението на проектант конструктурът на съществуващите в двора на „Александровска болница”  блокове / 8 на брой / за Национален  институт по педиатрия.

Източник: БНР

Добавете коментар