Превишената смъртност у нас намалява, България вече е на трето място в ЕС

Превишената смъртност

От месец май 2021 г. превишената смъртност в ЕС започва да намалява след неотдавнашен пик през април и след цели 40% ръст през ноември 2020 г. , в сравнение със средните стойности за същия месец през периода 2016 – 2019, съобщи Европейската статистическа служба ЕВРОСТАТ. България не прави изключение от тази тенденция.

През май превишената смъртност у нас спада до 24,8%,след като през април достигна до ниво 75,3%, сочи статистиката. Това ни нарежда на трето място в ЕС за този месец, след като през април бяхме първи в ЕС по брой смъртни случаи над обичайното ниво.

Така първото място през май е на Полша с 26,4%, а второто заема Гърция с 25,8%.

Най-ниска през май е превишената смъртност в Португалия – минус 1%, т.е. в страната има спад на смъртността в сравнение с обичайната.

Показателят продължава да варира значително в държавите-членки на ЕС, отбелязват от ЕВРОСТАТ.

Оттам припомнят, че през 2020 г. ЕС преживя два цикъла на превишена смъртност: първият между март и май 2020 г. (с пик от 25% през април) и след него – още един, по-дълъг, между август 2020 г. и края на годината (с пик от 40% през ноември).

Източник: Zdrave.net

Leave a Reply