Какъв е редът за възстановяване на разходи за операция в чужбина? | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, май 31, 2023
Вие сте тук: Home » Моите права » Какъв е редът за възстановяване на разходи за операция в чужбина?
  • Последвайте ни:!

Какъв е редът за възстановяване на разходи за операция в чужбина? 

разходи за операция в чужбина

Синът ми е студент в чужбина, но е здравноосигурен в България. Претърпя операция във Франция заедно с нужните изследвания и консултации. Имаме фактури за всички тези медицински дейности. Какво трябва да направим, за да ни се възстановят от НЗОК тези разходи?

 

Станислав Христов, гр. Пловдив

Не става ясно дали синът ви има Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), дали е представена на лекуващия  лекар/лечебно заведение във Франция. ЕЗОК покрива спешна и/или неотложно необходима медицинска помощ при временен престой в държави от Европейския съюз (ЕС), т.е., когато е налице внезапно възникнало остро медицинско състояние или обострено хронично заболяване и когато пациентът не може да се завърне в собствената си държава на здравно осигуряване, без да наруши предварително планирания срок на временен престой в другата държава.

Състоянието се определя дали е спешно или неотложно необходимо от лекуващия лекар в конкретната страна, а не от пациента. Лекарят определя вида, обхвата и обема на необходимите спешни медицински услуги, които могат да се предоставят на пациента срещу валидна ЕЗОК.

При условие че синът ви е заплатил за оказаната медицинска помощ, той има право да подаде заявление и да кандидатства пред НЗОК за възстановяване на разходите – срещу представяне на оригиналните финансови и медицински документи от чужбина. За сметка на пациента остават всички потребителски такси и законово регламентирани доплащания, които се заплащат и от осигурените хора в държавата по временния престой.

За възстановяване на такива разходи важни предпоставки са:

– човекът да е здравноосигурен в НЗОК с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на получаване на медицинската помощ;

– оказаната медицинска помощ да фигурира в пакета от медицински дейности, заплащани от публичната система на здравеопазване във Франция;

– медицинската помощ да е оказана от изпълнител на медицинска помощ чрез публичната система на здравеопазване във Франция;

– заплатената сума за оказаната медицинска помощ не представлява потребителска такса или не е дължимата от пациента част от стойността на лечението, установена в законодателството на държавата по място на оказване на помощта – т.е., ако местната здравноосигурителна система предвижда доплащане от пациентите за определени видове медицински услуги или законово регламентирана потребителска такса, тя се заплаща и от българските граждани, като заплатената сума не подлежи на възстановяване;

– оказаната медицинска помощ не е планова помощ.

Трябва да се има предвид, че процедурата по възстановяване на разходите отнема време, тъй като компетентният здравен фонд (в случая НЗОК) изпраща документите до здравния фонд в държавата по получаване на помощта за уточняване на размера на сумата, която подлежи на възстановяване.

Документите за възстановяване на средствата се подават на място – в Централното управление на НЗОК, в съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) или по пощата. В случай че документите ще се изпратят по пощата, препоръчително е да се използва услугата “Обратна разписка”.

Информация за процедурата и необходимите документи, които трябва да се приложат към заявлението, е публикувана на интернет страницата на НЗОК.

Източник: zdrave.to

Добавете коментар