Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, юли 28, 2021
Вие сте тук: Home » Моите права » Важат ли протоколите за лекарства при удължаване на епидемичната обстановка до края на юли?
  • Последвайте ни:!

Важат ли протоколите за лекарства при удължаване на епидемичната обстановка до края на юли? 

протоколите за лекарства

Поради удължаването на епидемичната обстановка до 31 юли мога ли със същите протоколи да получавам лекарството, без да искам издаването на нов от невролога? Аз съм диабетик, на лечение с инсулин.

Марин Йончев, гр. Варна

Срокът на валидност на протоколите (по образец “Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК“), изтичащи по време на въведената извънредна епидемична обстановка, т.е. изтичащи в периода от 16.11.2020 г. включително до 30.06.2021 г., ще бъде удължен служебно за времето на извънредната епидемична обстановка.

Служебно удълженият срок на валидност на протоколите, изтичащи по време на въведената извънредна епидемична обстановка, се прекратява на 30.06.2021 г. (т.е. срокът на валидност не се удължава след тази дата). В срока на служебното удължаване на валидността на “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, аптеките отпускат лекарствени продукти (ЛП), медицински изделия (МИ), диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ) по един от следните начини:

• със служебна рецепта “S“/служебен отрязък “S”, без наличие на рецептурна бланка (обр. МЗ-НЗОК №5 и №5А) на хартиен носител, издадена преди 01.06.2021 г. – срещу представяне на рецептурна книжка и протокол

• по представена рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5 и №5А) на хартиен носител, издадена от лекар, осъществил прегледа на ЗОЛ и протокол. Рецептурните бланки на хартиен носител, издадени преди 01.06.2021 г., се изпълняват по досегашния ред, до изтичане на срока на тяхната валидност

• по електронно предписание, издадено от лекар, осъществил прегледа на здравноосигурения и протокол.

Източник: zdrave.to

Добавете коментар