Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, юли 28, 2021
Вие сте тук: Home » Моите права » На какви профилактични изследвания имат право осигурените над 18?
  • Последвайте ни:!

На какви профилактични изследвания имат право осигурените над 18? 

https://zdrave.to/saveti-ot-spetsialisti/na-kakvi-profilaktichni-izsledvaniya-imat-pravo-osigurenite-nad-18

Моля за конкретен отговор какво точно се включва в профилактичните прегледи за хора над 18 години? Проблемът е, че има разминаване в това, което е посочено на сайта на НЗОК и провежданите в действителност от личните лекари изследвания.

Янко Христов, гр. Сливен

Условията и редът за провеждане на профилактичните прегледи се определят с Наредба №8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, издадена от министъра на здравеопазването. Съгласно тази наредба всички здравноосигурени над 18-годишна възраст имат право на един профилактичен преглед в рамките на календарната година, който е задължителен и се извършва от общопрактикуващия лекар.

Профилактичният преглед за всички над 18-годишна възраст – мъже и жени, включва: анамнеза и подробен статус, изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри), измерване на артериално налягане, електрокардиограма (ЕКГ), изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH.

Определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск по FINDRISK ≥ 12 т. се извършва ежегодно за календарна година.

На хората от 30- до 45-годишна възраст (мъже и жени) се назначава медико-диагностично изследване – пълна кръвна картина (ПКК) – веднъж на 5 години. На жени от 30- до 40-годишна възраст се извършва изследване на онкопрофилактична цитонамазка ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж на 3 години.

За жени от 50- до 69-годишна възраст включително се извършва мамография на млечни жлези – веднъж на 2 години. За жени ≥ 50 години – изследване 1. триглицериди; 2. общ холестерол и HDL-холестерол и оценка на СС риск по SCORE системата за хора без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН; 3. LDL-холестерол (за хора със сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение) – веднъж на 5 години.

За жени и мъже от 46- до 65-годишна възраст – пълна кръвна картина (ПКК) – един път на 5 години. За мъже ≥ 50 години – PSA – веднъж на 2 години. За жени и мъже над 65-годишна възраст – ПКК, ежегодно за календарна година, изследване триглицериди – един път на 5 години, общ холестерол, HDL за хора без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет и ХБН – също веднъж на 5 години, LDL-холестерол (за хора със сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН) – веднъж на 5 години.

Следва да имате предвид, че по преценка на общопрактикуващия лекар някои изследвания, например пълна кръвна картина (ПКК) и урина, могат да не се провеждат повторно, ако са извършени през предходните 3 месеца. Изследването на общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA, HDL-холестерол, LDL-холестерол в рамките на предходните 12 месеца, направено по друг повод, също може по преценка на личния лекар да не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.

Източник: zdrave.to

Добавете коментар