Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, януари 19, 2022
Вие сте тук: Home » Проучвания и статистика » Над 10 млн. лв. са разходите на МЗ във връзка с COVID за първото тримесечие
  • Последвайте ни:!

Над 10 млн. лв. са разходите на МЗ във връзка с COVID за първото тримесечие 

разходите на МЗ

Ведомствените и администрирани разходи на Министерство на здравеопазването към 31 март 2021 г. са в размер на 10 536 658 лв., като в това число влизат 536 лв. от дарения. Това показва отчета на Министерството на здравеопазването за първото тримесечие на 2021 г. относно извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му. Разходите, отчетени по сметките за средства от ЕС и други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от ЕС са в размер 37 473 070 лв.

Отчетът е подписан от бившия зам.-министър на здравеопазването и председател на на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева.

От него става ясно, че 2 050 238 лв. са разходвани за осигуряване на лични предпазни средства (маски, ръкавици и др.) за нуждите на държавната администрация, както и за дезинфектанти, дезинфекция на работните помещения, термометри за измерване от разстояние и др. В това число влизат 1 852 145 лв. от бюджета на МЗ за лични предпазни средства и дезинфектанти по подготовката и провеждане на изборите за народни представители през 2021 г.

7 076 594 лв. са дадени от бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19. 3 360 лв. пък е изплатената еднократна помощ за ползване на туристически услуги за вътрешен туризъм на единична стойност 210 лв., за лицата които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19.

За нуждите на лечебните заведения са дадени 1 142 061 лв., от които 536 лв. от дарения, като с тези пари са осигурени лични предпазни средства (маски, ръкавици, калцуни, предпазно облекло, защитни очила), дезинфектанти, дезинфекция на работните помещения, термометри за измерване от разстояние, консумативи, реактиви, медикаменти, PCR тестове, PCR апарат, бързи тестове и др.

264 405 лв. пък са разходите във връзка с изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в България. От тях за 124 515 лв. са купени хладилни камери и фризери за съхранение на ваксини за Регионалните здравни инспекции, 24 893 лв. са били за външни услуги, материали, гориво и командировки във връзка с ваксинационния процес и 114 997 лв. за персонал, пряко ангажиран с ваксинационния процес, който обаче не попада в обхвата на разходите за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19

Към 31 март по проект „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020 г., са усвоени 36 293 262 лв. От тях 16 083 977 лв. са предоставени субсидии на лечебни заведения за изплащане на допълнителни възнаграждения, на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19, а 20 209 285 лв. са за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването за изплащане на допълнителни възнаграждения, на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с COVID-19.

857 167 лв. са капиталовите трансфери и разходи към лечебните заведения. Средствата са изразходвани по проект „Борба с COVID 19“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ за плащания за доставка на 30 броя. апарати за белодробна вентилация. За осигуряване на лични предпазни средства (маски, ръкавици и др.) за нуждите на лечебните и здравни заведения, както и за дезинфектанти, дезинфекция на работните помещения и други са усвоени 322 641 лв.

Трансфери за бюджетни предприятия (болници и общини), не попадащи в обхвата на посочените в справката разходи, извършени със средства от ЕС, са в размер на 329 986 лв. От тях за болници са дадени 110 302 лв., с които са изплатени допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с COVID-19. За общините предоставените трансфери са в размер на 219 684 лв. за изплащане на брутни допълнителни възнаграждения, в размер на 610 лв. и дължими осигуровки за сметка на работодателя за здравните медиатори извършвали активна работа на първа линия в условията на развиваща се пандемия от COVID-19 на засегнатото население на територията на общините.

Източник: zdrave.net

Добавете коментар