Повече наети и с по-високи заплати в здравната система отчита НСИ

по-високи заплати в здравната система

Сериозно увеличение на наетите в здравния сектор хора отбелязва Националният статистически институт. В края на март 2021 г. в сравнение с края на март 2020 г. наетите по трудово и служебно правоотношение в сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа“ са се увеличили с 8,4 хиляди, сочи статистиката. Това е и най-голямото увеличение спрямо всички останали сектори, в повечето от които на практика има намаление. Като цяло намалението за периода е с 0,8 хиляди, отчитат от НСИ.

В процентно изражение пък увеличението в сектора е с 5,6%.

Увеличение има и във възнагражденията в здравеопазването, сочат данните. Според НСИ през първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.0% спрямо първото тримесечие на 2020 г., като тук отново най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 27.1%. Въпреки това обаче секторът не влиза в първата тройка по средномесечна заплата.

Челните позиции и при увеличението и на наетите в здравната система, и при увеличението на заплащането могат лесно да се обяснят с коронакризата, влязла у нас през март 2020 г. и засегнала цялата държава. След увеличаването на случаите на COVID у нас търсенето на медици нарасна рязко, очаквано се промени и заплащането. Показателно е все пак, че въпреки огромната ценност на медиците в момента, средното заплащане при тях не успява да достигне 2100 лв. – долната граница на средна заплата при секторите от челната тройка.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply