Сестринското обучение у нас – дефицити и възможности | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |четвъртък, февруари 2, 2023
Вие сте тук: Home » Новини » Сестринското обучение у нас – дефицити и възможности
  • Последвайте ни:!

Сестринското обучение у нас – дефицити и възможности 

Сестринското обучение у нас – дефицити и възможности

На 12 май отбелязваме Световния ден на медицинските сестри. Отбелязва се от 1974 г. Инициативата е на Международния съвет на медицинските сестри (ICN). Датата е определена според рождената дата на Флорънс Найтингейл (1820 – 1910) – английската медицинска сестра, която организира отряд санитарки да оказват помощ на ранените по време на Кримската война. Тя създава и разработва първата система за подготовка на средни и младши медицински кадри във Великобритания.

Темата коментира в “Нашият ден“ проф. д-р Каролина Любомирова, заместник-ректор по учебна дейност на МУ-София. Преподавател и ръководител на Катедра “Трудова медицина“.

“Честит празник! Жалеем много здраве и ентусиазъм в упражняването на тази изключително трудна и отговорна професия.

Обстановката последната година доказа значението на всички медицински специалисти и особено техния недостатъчен брой в България. В това отношение бих искала да кажа, че Факултетът по обществено здраве е първата университетска структура в България, която обучава медицински сестри по новото европейско законодателство.

Тъй като през 2007 г., по време на предприсъединителната програма на ЕС по глава “Образование“, обучението на медицински сестри се осъществява вече във Факултети и образованието им от полувисше преминава във висше във образователно-квалификационна степен бакалавър.

Това е в съответствие с европейските изисквания от 4600 часа. При нас то се осъществява в 4 години – 3 години плюс 1 година практическо обучение.

Така че в този продължителен период, 14-годишен, в който обучаваме в нашия Факултет, забелязваме различни тенденции по отношение на броя на кандидатите.

За съжаление не е положителна тенденцията, ако преди 14 години по няколко души кандидатстваха за едно място, то сегашната тенденция е по един най-много до двама.

Тъй като обучението е продължително и трудно, след това знаете, че реализацията е трудна. В смисъл, че има голям недостиг, но в това отношение трябва да се помисли за едно сътрудничество между Министерството на образованието, към което имаме отговорност за обучение с Министерство на здравеопазването, което след това вероятно да разработи стратегия и програми за реализацията на тези медицински сестри с оглед тяхното по-добро развитие и условия на труд.“

Медицинската сестра попада в списъка на приоритетни специалности на Министерство на образованието

“Да, това стана в резултат на наши дългогодишни усилия за комуникация между Министерство на здравеопазването на Образованието. Във връзка с тази комуникация и наше настояване те бяха приети в приоритетните.

Но, за да се увеличи броят на кандидатите, е необходимо нещо повече, а именно те да бъдат присъединени в списъка на защитените медицински специалности, което би дало възможност на много кандидати, тъй като това е свързано с освобождаване на такси и други привилегии, които те биха могли да имат.

Това би дало възможност на повече кандидати, които ги възпира такса за обучение. Но не само заплащането е гаранция за по-високия брой.

Например сега през миналата година много наши студенти и медицински сестри участваха в програмите за доброволчество в Covid отделения. Също така организирахме специални практики за тях по време на тази пандемия.

Така че хората имат желание за обучение, но след това трябва да се осигури и тяхната реализация, за да имат по-голямо желание.“

Откъде трябва да дойде сътрудничеството

“Това зависи от няколко институции, тъй като ние отговаряме за обучението. Имаме желание от работодатели от големи университетски болници и от други да разработват програми за тяхно следдипломно обучение.

Или различни други стимули, който биха могли да привлекат тези изключително ценни специалисти на съответните работни места и най-вече задържането им в тях.

Общият брой на обучаващи се студенти в бакалавърските програми за година е 185 души. Примерно във Факултета по обществено здраве сме дали заявка за 100 медицински сестри държавна поръчка.

Но имаме готовност, както миналата година, тъй като кандидатстудентската ни кампания продължава по-дълго време, така че даваме възможност на кандидати по-дълго време да заявяват своето желание за участие в изпитите.

И по този начин, независимо, че сме подали 100 броя, имаме готовност и за повече. Капацитетът на Факултета по обществено здраве е много голям.

Тъй като катедрата по Здравни грижи, която обучава медицински сестри, е с най-голям числен състав.“

Тенденции

“През този 14-15-годишен период сме се съобразявали с тенденцията в кандидатстването и съответно сме по-гъвкави по отношение на формите за прием. За да може да облекчим кандидат-студентите и в същото време да ги мотивираме за работа в бъдеще.

Подготовка

“Разполагаме с различни модели, на които обучаващите се стартират своето обучение, още в първи курс. Различни интерактивни модели, които дават възможност те да са готови при среща с пациента, вече да са усвоили редица манипулации, които трябва да познават.“

Източник: БНР

Добавете коментар