Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |петък, август 12, 2022
Вие сте тук: Home » Проучвания и статистика » Лек спад в очакваната продължителност на живота отчита НСИ
  • Последвайте ни:!

Лек спад в очакваната продължителност на живота отчита НСИ 

Лек спад в очакваната продължителност на живота отчита НСИ

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 74.6 години, като спрямо предходния период (2017 – 2019 г.) намалява с 0.3 години. Това сочат данните на Националния статистически институт, оповестени днес.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население, отбелязват от НСИ.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока – 78.2 години.

За периода между 2010 и 2020 г. увеличението при мъжете е с 1.1 години, а при жените – с 1.0 години.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75.5 години) отколкото на населението в селата (72.6 години).

Спрямо 2010 г. за населението в градовете увеличението е с 1.5 години, а за населението в селата – с 0.3 години.

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15.8 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13.6 и 17.5 години. За периода 2010 – 2020 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 0.4 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 71.8 години в област Видин до 76.7 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8.8 години), а най-малка – в област Кърджали (6.0 години).

Източник: zdrave.net

Добавете коментар