Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, януари 19, 2022
Вие сте тук: Home » Проучвания и статистика » 129 млн. лв. са нужни допълнително за плащанията на медиците на първа линия и ваксини
  • Последвайте ни:!

129 млн. лв. са нужни допълнително за плащанията на медиците на първа линия и ваксини 

129 млн. лв. са нужни допълнително за плащанията на медиците на първа линия и ваксини

135 000 000 лв. са определени за заплащане от НЗОК на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по време на обявена извънредна епидемична обстановка с трансфери от МЗ и МС. Към 31 март 2021 г. са изплатени 74 557 200 лв. или 55.2% от постановените средства за периода на дейност м. януари – м. февруари 2021 г. Това става ясно от стенограмата на заседанието на Надзорния съвет, проведено на 22 април.

За изпълнители на ПИМП са изплатени 11 164 400 лв.; за СИМП – 2 257 500 лв.; за лаборатории – 2 109 700 лв.; за болнична помощ – 57 346 600 лв.; за поставяне на профилактични ваксинации срещу COVID-19 – 1 679 000 лв.

От стенограмата обаче става ясно, че ще възникне затруднение с изплащането на допълнителните 1000 лв. за работа на първа линия и на 10-те лв. за поставяне на ваксина в следващите месеци.

За финансиране на дейностите по заплащане на така наречената работа на първа линия на изпълнителите на първична, специализирана и болнична медицинска помощ и поставяне на ваксини през месец януари са заплатени 36,7 млн. лв. касово февруари, за дейността през февруари са заплатени касово 37,8 млн. лв. март, а за дейността през март – 52,4 млн. лв. касово април.

„Тези средства са осигурени в бюджета на касата чрез трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването и те ще бъдат заплатени по надлежния ред на изпълнителите на медицинска помощ. За дейността през месец април, която касово се заплаща през м. май, на база на прогнозните разчети, които са направили колегите от Касата и аз ги потвърждавам, се очертава, че са необходими средства в размер на близо 53 млн. лв. Очертава се недостиг на средства от около 20 млн. лв. общо казвам, закръглено, което означава, че трябва да внесем предложение за осигуряване на допълнителни средства, за да можем през месец май да заплатим дейността за месец април, като вносител е министърът на здравеопазването, в съответствие с Решение № 338 на Министерския съвет. Ако извънредната епидемична обстановка бъде удължена, разбира се, съобразно това и законовите разпоредби за тези плащания, източникът на финансиране ще бъде осигурен и занапред за периода на извънредната епидемична обстановка. Но, това ще се решава месец за месец, мярката е част от разпоредба на Закона за държавния бюджет и допълнителни средства се осигуряват по реда, който е предвиден. Ако не бъде удължена, независимо от това съществува нормативното изискване, че три месеца след приключване на извънредната епидемична обстановка също важат критериите за заплащане за работа при неблагоприятни условия, което означава, че общото бюджетно въздействие на тези средства за три месеца възлиза на около 129 млн. лв.“, разяснява Жени Начева.

Тя предлага да се изпрати писмо до министъра на здравеопазването, с което да бъде уведомен, че Надзорният съвет е разгледал информацията и я е приел, и да бъде посочена необходимостта от осигуряване на допълнителни финансови средства.

„На министъра трябва да му бъде докладвано да се предвидят тези средства до края на годината. Ако не се предвидят тези средства, ние няма да имаме с какво да плащаме. Приемайки тази информация, трябва да се очертае и тази геометрична крива, с която нарастват средствата, за да можем да плащаме. Приемайки информация, анализът да бъде направен така, че да се има предвид нарастването на тази бройка и че всъщност се очаква удължаване на епидемичната обстановка“, казва и членът на Надзора д-р Иван Кокалов.

Източник: zdrave.net

Добавете коментар