петък, декември 1, 2023
HomeНовиниБезопасност и здраве на работното място в условия на пандемия

Безопасност и здраве на работното място в условия на пандемия

Как можем да се борим за по-добри условия на работното място и какви са последиците от неглижирането на работната безопасност?

Темата коментира в “Нашият ден“ доц. Андрей Александров от Институт за държавата и правото при БАН.

“И преди, и сега в България е имало работодатели, които неглижират правилата на трудовата безопасност. Същевременно Инспекцията на труда продължава и в настоящата извънредна епидемична обстановка да упражнява контрол над спазването на трудовото законодателство.“

“В последните изменения в Кодекса на труда от декември 2020 г. се затегнаха правилата на административнонаказателна отговорност с цел да се затегне дисциплината и да не се допускат нарушения на работодателите, включително по отношение на спазването на правилата на здравословни и безопасни условия на труд.“

Пандемията

“Много служители преминаха на надомна работа, за която беше направен някакъв опит да се създаде специална уредба в т. нар. антикризисно законодателство, имам предвид Закона за мерките и действията за времето на извънредното положение и за преодоляване на последиците. Освен това специално законодателство, много правила се създадоха и по пътя на актове на различни министри.“

“Още в първата заповед на министъра на здравеопазването се заговори за задължение на работодателите към преминаване на дистанционна форма на работа. А това, което впоследствие беше прието в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и в Кодекса на труда, предвижда възможност за преминаване към дистанционни форми на работа. За много работодатели възникна една несигурност дали са задължени да възложат работа от разстояние, или имат това право.“

“Законът не дава отговор на някои много често поставяни въпроси – как да се осигурят безопасни условия на труд в дома на служителя. Разпоредбите, които имаме в Кодекса на труда са свързани предимно с това какво техническо обезпечение трябва да се създаде, например интернет свързаност в дома на служителя. Но никой закон не ни дава ясен отговор за това – трябва ли работодателят да се грижи за другите аспекти на безопасността – електрическа инсталация и всичко останало.“

Предложението на КНСБ Covid-19 да се признае за професионално заболяване при медиците и при служителите на първа линия

“Според мен това предложение е разумно. Такива предложения бяха формулирани и в правната теория, много колеги разглеждат тази възможност. Някои разглеждат и възможността Covid-19 да се признае за трудова злополука. Става дума само в сфери на дейност, в които опасността от зараза произтича пряко от факторите на работната среда.“

“Лично за мен финансовата компенсация, предложена на медиците на първа линия, е недостатъчна. По-скоро това, което ми се струва, че трябва да се заложи в максимална степен, е повишаване на нивото на ваксиниране на тези служители.“

 

Имат ли право работодателите да изискват ваксината срещу Covid-19

“На този етап краткият и категоричен отговор е “не“, защото това не е предвидено в действащото ни законодателство.“

Източник: БНР

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular