Нужен е различен подход в болниците спрямо преждевременно родилите жени

преждевременно родилите жени

Престоят в една стая с жени, родили на термин, усилва травмата, посочват от там

Организацията на болничния престой на майките, родили преждевременно, оказва съществено влияние върху тяхното психо-емоционалното състояние и преживяване след раждането. Това е основният извод от проведено през февруари 2021 г. онлайн проучване от Фондация “Нашите недоносени деца” сред 582 майки, родили преждевременно. Целта му е както събирането на информация около организирането на болничния престой след раждането, така и върху отражението на тази организация върху психо-емоционалното състояние на майките.

Данните от изследването разкриват съществена липса на практики, вземащи под внимание преживяванията на преждевременно родилите жени, при планиране на болничния им престой.

Проучването е изградено около хипотезата, че настаняването на майки, родили преждевременно, в обща стая с жени, които не се налага да бъдат отделяни от новородените си и прекарват времето с бебетата си в общата болнична стая, е потенциален източник на допълнително психично страдание, усилва негативните преживявания, както и затруднява психо-емоционалното им стабилизиране.

95.4% от майките, участвали в проучването, заявяват, че са родили в болница, намираща се в областен град в България, като при 74.9% от тях раждането се е случило в държавна/общинска болница, а при 25.1% – в частно лечебно заведение. 74.7% от анкетираните майки споделят, че са били настанени в стая с жени, родили на/около термина си, а 15.1% посочват, че са делили стая както с майки, родили около планираната дата, така и с майки, родили преждевременно. Едва 10.2% от всички анкетирани са били настанени в стая единствено с жени, родили преждевременно.

“На никого не го пожелавам. Няма по-голяма болка от това да родиш и да не можеш да бъдеш с детенцето си. Срина ме още повече. Гледах как на всеки 3 ч. взимаше бебчето си при нея и го кърмеше. Как го гушкаше, а аз дори още не бях видяла моето бебче. Радвах се за нея, но не можех да скрия сълзите си, опитвах се да се държа, за да не развалям нейния хубав момент, да не я карам да ми съчувства и успокоява, а да се радва на детето си. Плачех най-често нощем. Не искам да се връщам там, в онзи момент…. Боли….”, споделя една от майките, които са участвали в проучването.

Според авторите на допитването настаняването в една стая на майки, родили преждевременно и такива, родили около термин, крие и риск от объркване сред персонала относно режима на грижи при едните и другите. Това, от своя страна, е източник на допълнителен стрес и травматизъм за жените, чиито бебета са в неонатологично отделение. “Всеки ден трябваше да обяснявам на визитация къде е моето бебе, това ме съсипваше“, споделя друга майка, родила преждевременно.

От Фондация „Нашите недоносени деца“ посочват, че се стремят да насочи вниманието на лечебните заведения към проблема. Те апелират към предприемане на стъпки за промяна на практиките по организиране на следродилния престой на всяка майка на новородено, която се намира в специфична ситуация – майки на недоносени бебета или новородени, които се нуждаят от интензивни грижи, а също и майки, изгубили бебето си. Тези майки се намират в уязвима ситуация и не би следвало да бъдат настанявани в една стая с майки, при които всичко около раждането е протекло благоприятно и не предполага раздяла от децата им, посочват от там.

От организацията допълват, че организирането на грижите за тях по досточен и подкрепящ психическото им възстановяване начин не изисква допълнителни финансови и материални ресурси, а въвеждане на вътрешен протокол в лечебното заведение, даващ указания за диференцирано настаняване на родилите жени. Болничното настаняване на родилите жени изисква предварително планиране спрямо историята на протичане на бременността и раждането. Ето защо то следва да бъде регламентирано в Стандарта по акушерство и гинекология или във вътрешен протокол на всяко лечебно заведение, отбелязват от „Нашите недоносени деца“.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply