ЕК предлага освобождаване от ДДС на тестове, антибиотици, маски и други заради пандемията

ЕК предлага освобождаване от ДДС на тестове, антибиотици, маски и други заради пандемията

Европейската комисия предложи да се освободят от ДДС стоки и услуги, които ЕК, органите и агенциите на ЕС предоставят на държавите членки и гражданите по време на криза.

Предложението е вследствие на опита, придобит по време на коронавирусната пандемия, посочват от комисията. От там допълват, че ДДС, начисляван върху някои сделки, в крайна сметка се превръща в разход при възлагането на обществени поръчки, който оказва натиск върху ограничените бюджети.

Целта на инициатива е да се увеличи максимално ефикасността на средствата на ЕС, използвани в обществен интерес за реагиране при кризи, като природни бедствия и извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Също така с нея ще се укрепят органите на равнище ЕС за управление на бедствия и кризи, като например тези, които са в обхвата на Здравния съюз на ЕС и Механизма на ЕС за гражданска защита, отбелязват от ЕК.

След като бъдат въведени, новите мерки ще позволят на Комисията и на другите агенции и органи на ЕС да внасят и да закупуват стоки и услуги без ДДС, когато закупените стоки и услуги се разпределят при реагиране по време на извънредна ситуация в съюза.

Получателите може да са държави членки или трети страни, като например национални органи или институции – например болници, национални здравни органи или органи за реагиране при бедствия. Стоките и услугите в обхвата на предложеното освобождаване включват диагностични тестове и консумативи за тестване, както и лабораторно оборудване, лични предпазни средства (ЛПС), като ръкавици, респиратори, маски, престилки, продукти и оборудване за дезинфекция, палатки, походни легла, дрехи и храна. Сред тях са още кръвни продукти или антитела, антимикробни средства и антибиотици, антидоти при химически заплахи, лечения при радиационно облъчване, антитоксини, таблетки йод, устройства за измерване на йонизиращото лъчение, оборудване за търсене и спасяване на хора, чували с пясък, спасителни жилетки и надуваеми лодки, разработване, производство и снабдяване с необходими продукти, научноизследователски и иновационни дейности, създаване на стратегически запаси от продукти. В обхвата на предложението влизат още лицензи във фармацевтичната промишленост, карантинни съоръжения, клинични изпитвания, дезинфекция на помещенията и други.

Пандемията от COVID-19 ни научи, че тези видове кризи са многостранни и оказват широкообхватно въздействие върху обществото ни. Бързият и ефикасен отговор е от ключово значение и сега трябва да осигурим най-доброто решение, за да сме подготвени за бъдещето, заяви европейският комисар по въпросите на икономиката Паоло Джентилони.

Днешното предложение подкрепя целта на ЕС да може да реагира при кризи и извънредни ситуации в ЕС. Също така то ще гарантира максимални финансови резултати от усилията за оказване на помощ на равнище ЕС за борба с пандемията и за подпомагане на възстановяването.

Законодателното предложение, с което се внасят изменения в Директивата за ДДС, ще бъде предадено на Европейския парламент за становище и на Съвета за приемане.

До 30 април 2021 г. държавите членки ще приемат и ще публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с тази директива. Те ще прилагат тези разпоредби от 1 януари 2021 г.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply