Здравноосигурени ли са студентите?

Здравноосигурени ли са студентите?

Дъщеря ми завършва средно образование във Великобритания. През месец януари навърши 18 години. При проверка на здравноосигурителния й статус се оказва, че за месец февруари е останала без осигуровки. Какви са законовите разпоредби в този случай? Трябва ли вече ние да й внасяме здравните осигуровки или държавата ще продължи да ги заплаща?

Наталия Йовчева, гр. София

Българските граждани до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 22-годишна възраст, които се обучават в средни училища в чужбина, също се осигуряват за сметка на държавния бюджет по реда на чл.40, ал.3, т.1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

С цел да се уреди здравното осигуряване на тези хора, в териториалната дирекция или офис на Националната агенция за приходите (НАП) по постоянен адрес, следва да се представят доказателствени документи. Например, удостоверение или служебна бележка от съответното учебно заведение, че човекът е записан за редовна форма на обучение за учебната година, преведени на български език от лицензирана фирма.

Тъй като в НАП се представят документите и това е институцията, в чиито законови правомощия влиза събирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски и отговаря за здравноосигурителния статус на гражданите в България, за повече информация е необходимо да се обърнете към служителите там.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply