Национална програма за вирусните хепатити предвижда безплатен скрининг за хепатит В и С за хората от 40 до 65 години

скрининг за хепатит В и С

Скрининг и достъп до диагностика и лечение на хепатит В и С гарантира  първата Национална програма за превенция и контрол на вирусни хепатити в България, съобщават от пациентската организация ХепАктив и Българското дружество по гастроентерология. Предвижда се промяна в Закона за здравето, с която всички диагностицирани, но здравнонеосигурени също да бъдат лекувани. Тази дейност ще се финансира с трансфер от бюджета на Министерство на здравеопазването към НЗОК.

Националната програма предвижда безплатен скрининг за хепатит В и С във възрастовата група от 40 до 65 години. Пациентите и професионалната медицинска общност очакват спешни действия за изпълнението й възможно най-скоро поради високата социална цена на вирусните хепатити, изразена в късни усложнения и преждевременна смърт.

Хепатит B засяга 199 000, а хепатит С – 87 000 души в България, като заболяванията се предават основно по кръвен път и са водеща причина за развитие на рак на черния дроб. До момента нямаше осигурен скрининг за пациентите, което водеше до закъснение в лечението и в резултат – до 4 смъртни случая на ден от вирусни хепатити.

Скринингът ще се финансира от НЗОК и ще бъде включен в годишните профилактични прегледи при личния лекар. За целта се подготвя промяна в Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризациите.

Програмата гарантира достъпа до диагностика и лечение, който е основен фактор за намаляване на разпространението и смъртността от вирусните чернодробни инфекции и е сред главните препоръки на СЗО към националните политики за контрол на хепатитите. Предвижда се финансиране от бюджета на МЗ за диагностика, работа с уязвимите групи, епидемиологичен надзор, имунизации и изграждане на регистри. Сред целите на програмата са: намаляване на заболеваемостта от вирусни хепатити у нас с 45% и на смъртността с 90% до 2025 г., постигане и задържане на ваксинационния обхват на 95% с трети прием на ваксина срещу хепатит В при деца, достигане до 100% безопасност на дарената кръв, над 50% диагностицирани пациенти и над 40% лекувани от хепатит В и С,намаляване на разпространението на хепатит А, D и Е.

Източник: БНР

Leave a Reply