Целят дефинитивното излекуване при 95% от случаите на хепатит С у нас до 2025 г.

Целят дефинитивното излекуване при 95% от случаите на хепатит С у нас до 2025 г.

Дефинитивното излекуване при 95% от случаите на хепатит С, скрининг между 45 и 65 г. чрез промени в Наредба 8 за профилактичните прегледи за всички болести от групата на инфекциозните хепатити, създаване на регистър за хепатит В и С и си поставя за цел да постигне ваксинационно покритие с три дози от 95% срещу хепатит В. Ваксинацията ще бъде възложена на неправителствени организации.

Това предвижда Националната програма за превенция и борба с ХИВ, туберкулоза и вирусните хепатити 2021-2025 г., съобщи доц. д-р Тонка Върлева, директор на дирекция “Промоция на здраве, превенция на болести и зависимости” по време на форума „Къде е България по пътя на изпълнение на глобалните цели за елиминиране на хепатит B и С?“, организиран от Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография и Сдружение ХепАктив в партньорство с „Капитал“. Проектът влиза следващата седмица за одобрение в МС.

Средствата за скринингите ще бъдат осигурени с трансфер от МЗ към НЗОК.

Сред останалите цели на програмата са постигне намаляване на хепатитите с 45% до 2025 г., и с 90% до 2030 г., намаляване на смъртността от вирусни хепатити с 30% до 2025 г. и с 60% до 2030 г., елиминиране на вертикалния механизъм на предаване на хепатит от майка на дете, достигане на 100% безопасна на дарена кръв, достигане на над 50% диагностициране и над 40% лекувани пациенти с хепатит В и С, в„намаляване на разпространението на вирусните хепатити А, Е и Д.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply