Близо 355 млн. лв. е платила НЗОК за дейност на договорните си партньори за февруари

НЗОК

НЗОК е платила общо 354 961 511 лв. за здравноосигурителни плащания за медицинска и дентална помощ на договорните си партньори за дейност м. февруари, в това число и по „Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ (Методиката), съобщиха от Здравната каса.

За Първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) са изплатени 29 237 841 лв.; за Специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) – 26 144 280 лв.; за Медико-диагностична дейност (МДД) – 12 129 942 лв.;  за Дентална помощ (ДП) – 20 375 551 лв. и за болнична медицинска помощ (БМП) – 267 073 897 лв.

Подробна информация за разпределението на средствата е представена в таблицата по-долу.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply