Авангардна технология за лечение на плаки вече се прилага и у нас

Проф. Иво Петров и д-р Зоран Станков

Екипът на проф. Иво Петров, началник на Клиника по ангиология и кардиология в Сърдечно-съдов център, прилага специална апаратура при пациенти с тромбози. Това съобщават от Центъра.

За първи път апаратурата е приложена при 72-годишна пациентка с много дълго пълно запушване на вече имплантирани стентове в бедрената артерия. Жената е имала направени общо 9 интервенции за 5 години и с множество рискови фактори.  Процедурата е безкръвна и щадяща. След нея пациентката е в стабилно състояние без необходимост от дълъг болничен престой.

При повторно натрупване на плака на вече третиран съд изисква да се използват нови технологии, които да отнемат плаката. Рискът сърдечно-съдов инцидент при тези пациенти е много голям. Тази система подобрява не само незабавните, но и дългосрочните резултати на лечение“, обяснява проф. Иво Петров

Технологията е един от най-авангардите методи за лечение на плаки и много отдавна се прилага в чужбина. За съжаление в България бавно навлиза поради липса на опит и финансиране от държавата.

Методът е изключително ефективен при остри тромбози и рестенози във всички съдове. У нас годишно се правят 4000 периферни интервенции, което означава, че от тях ще има около 800 – 1000 рестенози.

Плаките са основната причина за сърдечно-съдови инциденти, включително инсулти, инфаркти и белодробен тромбемболизъм.

Източник: БНР

Leave a Reply