Кой какво обещава за здравеопазването ни, ако вземе властта

Предизборни обещания

 

До парламентарните избори остават броени дни. Почти всички основни политически партии, които ще се борят за гласовете на избирателите, обявиха и предизборните си платформи. Очаквано, здравеопазването е водеща тема в политическите програми на повечето от тях. Темата накъде ще поеме този основен сектор е особено важна след последната една година в условия на световна епидемия, която показа слабите места на здравната ни система, но и неимоверните усилия на медиците ни, които безспорно заслужават по-добри условия за работата си.
Каква е визията на основните политически сили за развитието на здравния сектор в България, ако станат част от активния политически живот у нас, ще се опитаме да ви представим в следващите редове.

ГЕРБ

Успяваме да управляваме здравната криза и сме убедени, че ще я преодолеем с възможно най-малки щети, категорични са от управляващата партия ГЕРБ разбираме от предизборната им платформа. Според тях въпреки огромния натиск, българската здравна система е удържала и се справила значително по-добре отколкото в други европейски страни.

Основната амбиция на досегашните управляващи в сектор „Здравеопазване“ е подобряването на здравето на нацията, а за целта те ще работят за удължаване продължителността и повишаване качеството на живот, намаляване на заболеваемостта от хроничните незаразни и социалнозначими заболявания и намаляване коефициента на преждевременната смъртност. Те ще се стремят към по-нататъшно укрепване на здравната система и разширяване възможностите й за работа в пандемията, подготовка й за реакция при кризи, проследяване на постваксиналния имунен отговор, както и продължаване на програмата за преболедували пациенти. Пациентите, преболедували от COVID, ще бъдат дистанционно проследявани чрез телемедицина.

Друга тяхна амбиция в здравната сфера е преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на взаимодействие между отделните нива на медицинска помощ. Те си поставят за цел подобряване работата на системата за спешна помощ, въвеждане на система за спешна медицинска помощ с хеликоптер (HEMS), инфраструктурно, кадрово и организационно укрепване на лечебните заведения, както и механизми и средства за гарантиран достъп до медицински и дентални грижи в регионите с ограничен достъп до пълен обем здравни услуги. Настоящите управници поставят акцент и върху една от сферите в медицината, върху които COVID епидемията оказа доста негативно влияние, а именно донорството и трансплантациите, като обещават оптимизиране работата на всички институции, въвлечени в този процес.
Ако останат на власт ГЕРБ, ще привличат младите лекари да работят в малки и отдалечени населени места чрез серия от мерки като високо възнаграждение от три допълващи се източника, осигуряване на общинско жилище с възможност за придобиването му, специализация на място в лечебното заведение, условия за работа на членове на семейството и грижа за децата и други.

В програмата им е записано още средното брутно месечно възнаграждение на лекар в страната в края на мандата да достигне размера на 3 средни брутни работни заплати в публичния сектор, а това на професионалист по здравни грижи в 2 средни брутни работни заплати.
Да бъде постигнато съотношение на възнагражденията лекар, професионалист по здравни грижи и санитар/болногледач 3:2:1 е друга тяхна цел, разбираме от платформата им.

Те планират и преференциални условия и финансови стимули при увеличен прием за обучение в медицински специалности, включително осигуряване на целеви стипендии, както и за специализациите с акцент върху специалностите с недостиг на кадри.
ГЕРБ смята да запази здравноосигурителният модел, но да го надгради с доброволни здравноосигурителни фондове, които да дофинансират системата. За целта ще се създадат правила и възможности за доброволно доплащане на допълнителни услуги, включително и чрез доброволните здравни фондове за дейности извън обхвата на финансираните от държавата. Те обещават и гарантиране на устойчив ръст по бюджета на НЗОК с цел стабилност на системата на задължителното здравно осигуряване, както и осъвременяване на вида и обхвата на дейностите от основния пакет с цел засилване профилактиката на хроничните незаразни и социалнозначимите заболявания.

Във визията си за сектора те обещват и развитие на Националната здраво-информационна система. Според програмата им до 2023 г. всички лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други здравни лица ще вписват електронно всички свързани със здравето данни и информация – като прегледи, рецепти, назначено и получено лечение, извършана профилактика и др. Създаване на медицински регистри с приоритет на тези за социално значими заболявания, надграждане на електронната система за установяване на недостиг на лекарствени продукти и за проследяване движението им в страната, въвеждане на електронната система за медицинска експертиза са част от задачите в тази насока, които ГЕРБ си поставят. НЗИС ще бъде непрекъснато разширявана с нови функционалности с акцент върху контрола по разходването на публични средства за здравеопазване и тяхната ефективност. Настоящите управници се анжират и с подкрепа на общопрактикуващите лекари, провеждане на информационни кампании, както и разширяване на здравните услуги по отношение на двете основни причини за смърт –сърдечносъдовите и онкологичните заболявания.
В програмата си те залагат и на изграждането на национална многопрофилна детска болница и изграждане на регионални детски болници.  ГЕРБ си поставя за основна цел и да върне напусналите родината българи, като една от мерките за това е да ги привлече чрез „здравна осигуреност и психологическа подкрепа“.

Настоящите управляващи  залагат и на развитието на всички форми на възстановителен и здравен туризъм, който според тях има особен потенциал за разгръщане в усилията за възстановяване от COVID пандемията.

БСП

Сектор здравеопазване е водещ и в платформата на БПС. В програмата си левицата обещава да гарантира на всеки български гражданин достъп до ефективно, безвъзмездно, качествено и базирано на електронизацията медицинско обслужване 24 часа в денонощието. За да се случи това, според БСП трябва да се премахне статутът на търговските дружества на болниците, а здравната система да е структурирана на регионален принцип. Именно регионите според БСП трябва да са водещи при администрирането и финансирането на здравеопазването. Левицата ще създаде и защитени лечебни заведения в отдалечените и планинските региони.

Тя ще работи и за остойностяване на труда на медиците и за формиране на заплатите в държавните и общинските лечебни заведения, гарантиращи достойно заплащане на труда. Левицата ще акцентира и на образованието на бъдещите медици чрез безплатни целеви стипендии и финансиране на специализацията им в чужбина за стратегически специалности, ако обаче те останат да работят след това България.

БСП ще засилва и контрола върху разходите за здравеопазване чрез въвеждане на по-строги правила в НЗОК. Основен момент в платформата на социалистите е и намаляване на ДДС ставката за лекарства и медицински изделия на 9%, както и безплатни лекарства за децата до 14-годишна възраст.  Те си поставят още за цел и електронно интегрално здравно досие с цялата здравна информация за пациента, включително и разходите за нея, както и създаване на ежегоден централизиран търг за доставка на лекарства от реимбурсния списък и на медицинските изделия.

„Има такъв народ“

Новият играч на политическата сцена, на когото социолозите отреждат третото място на предстоящите избори, а именно партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“, също разписва подробно визията си за здравния сектор.

На първо място хората на Трифонов ще се заемат с промяна на сегашния модел на здравеопазване. За целта те си поставят смелата задача за реформа на модела на здравеопазване чрез приемане на нови „Закон за лечебните заведения“ и „Закон за здравното осигуряване“, демонополизация на здравната каса и създаване на електронно здравеопазване.
Те ще се борят и за преустановяване на нерегламентираните плащания в здравеопазването и нелоялната конкуренция чрез преустановяване на корупцията по всички лечебни, административни и управленски нива в системата на здравеопазването. „Има такъв народ“ иска и спешни мерки за промяна в правилата за работа на НЗОК, както и създаване на звено за контрол, който ще е независим от МЗ орган. Те също ще искат извеждане на лечебните заведения от обхвата на търговския закон.

Партията на Трифонов ще работи и за „подобряване на морала, квалификацията, намаляване на бюрократичната обремененост в доболничната помощ“. В програмата си те залагат и на въвеждане на масови скринингови програми и HPV ваксинация. Друга тяхна амбиция са добри условия за кариерно развитие на медиците, както и достигане на европейски стандарти за добра медицинска практика. Закон за психично здраве и осигуряване на мултидисциплинарен подход за лечение с преимущество на доболничната помощ е друга задача на новата формация. За всяка цел във визията си за здравеопазване от там залагат и конкретен срок за изпълнение.

ДПС

Към момента ДПС са обявили преамбюл към програмата си за предстоящите избори. В него от партията посочват, че пандемията COVID- 19 е оголила недостатъците на здравната, социалната и образователната системи и е показала острата нужда тези сектори да бъдат решително модернизирани. Демографската криза и бягството на младите хора в чужбина могат да бъдат спрени с икономически растеж, инвестиции, образование и здравеопазване по европейски модели, посочват от там.

Демократична България
Пакет от реформи в управлението и модела на финансиране на здравеопазването, които да доведат до ефективно проследяване на паричните потоци в цялата система залагат във визията си за управление на здравеопазването от „Демократична България“. В нея освен идеи за сектора, са изложени и много проблеми на системата, които формацията описва подробно.
От Демократична България планират промяна в начина на заплащане на медицинските услуги във всички здравни заведения, както и засилване на реалния контрол на извършените здравни дейности. Тяхна цел е и намаляване до минимум на доплащанията от джоба на гражданите за медицински услуги, лекарства и консумативи.

„Демократична България“ залага на реформи в болничната, извънболнична помощ и възстановителното лечение, реформа в детското здравеопазване и изграждане на нова, модерна, отговаряща на всички съвременни изисквания Национална педиатрична болница. Те искат и денталните и репродуктивните страдания да се определят за социално значими заболявания, както и приоритетно да се въведе електронно здравеопазване чрез електронна рецепта, електронно направление и електронно пациентско досие. Създаване на система за палиативна грижа и продължителна терапия, профилактика и превенция на дентално, психическо и физическо здраве, са други техни задачи. От там ще работят и за държавна политика за насърчаване на физическата активност и здравословното хранене още от ранна детска възраст.

НЗОК заема сериозо място в платформата на ДБ. В програмата си те посочват, че здравната каса е одържавена и по друг начин, чрез непряко ръководство на МФ с всички следващи от това проблеми. Налице е слаб до липсващ контрол както от НЗОК, така и от МЗ и поделенията му, посочват от там. Ето защо от ДБ ще работят за незабавни действия за възстановяване на първоначалната форма на управление на НЗОК като публична институция, както и възстановяване на управителните органи на НЗОК – Събранието на представителите, управителен съвет, контролен съвет. Ако вземат властта, те ще премахнат възможността представител на МЗ да участва в управлението на НЗОК и ще възстановят медицинския одит на НЗОК във вида от 2001 г. Също така те ще премахнат статута на държавните служители на работещите в НЗОК, а изпълнителният директор на НЗОК ще сключва трудов договор с УС на Общото събрание на представителите, а не договор за управление с парламента. Те ще предприемат и законови промени, възпрепятстващи прехвърляния на пари от НЗОК и ЧЗОФ към държавния бюджет. Тяхна цел ще е и „връщане на отнетите през 2011 година над 1,7 милиарда лева от централния бюджет в бюджета на НЗОК“, както и „премахване или сериозна промяна в Наредбата за достъпа, която позволява необосновано доплащане от пациентите“.

Демократична България ще работи още и за дефиниране на клиничните пътеки като инструмент, определящ алгоритмите на лечение на различните диагнози, а не като инструмент за остойностяване на разходите. Те ще работят и за определяне на основен пакет от клинични пътеки за лечение и дългосрочни грижи, съгласуван с пациентски организации, БЛС и ЧЗОФ, които да бъдат покривани съответно от личните застрахователни пакети и средствата, събирани от данъци.

Амбиция на дясната формация е и задържането на лекарите и другите специалисти в системата на здравеопазване в страната, като според тях това може да стане чрез политика за ограничаване на регионалните и професионалните дисбаланси и за значително повишаване на заплащането на лекарите и медицинските сестри, създаване на облекчени условия за специализация и повишаване на държавната поръчка за специалности, които са дефицитни. В Медицинските университети ще се организират кариерни центрове е друга тяхна идея.
В програмата си ДБ залага и на насочено финансиране на изследвания и други диагностични процедури в извънболнична среда, както и изнасяне на част от болнични дейности в извънболнична помощ. Те ще работят реорганизация и модернизация на логистиката на спешната медицинска помощ,  както и чрез създаване на професия парамедик в номенклатурата на професиите и създаване на парамедицински екипи.
Основно внимание в програмата им се обръща и на подобряване на процедурата за лечение на деца в чужбина. Според ДБ кандидатстването през НЗОК  е усложнено и с неясен резултат и това кара пациентите често да се отказват да кандидатстват и да прибягват към платформи за дарения, за да финансират лечението на децата си. Ето защо те ще искат дейността на НЗОК по изпращане на деца за лечение в чужбина да има не само отчет, а и анализ на финансираните лечения и процедури, да бъде разширен списъкът на специалистите, които могат да дават становища за леченията, да бъдат облекчени административните процедури при кандидатстване за лечение и други промени, свързани с лечението на децата.

„Изправи се! Мутри вън“

Движението на Мая Манолова „Изправи се! Мутри вън“ все още не е открило официално предизборната си кампания. От обявените от нея обаче 70 управленски мерки се разбира, че тя залага на цялостна реформа в здравеопазването с поставяне на пациента в центъра на здравната система, премахване на лимитите и въвеждане на електронно здравеопазване. Ако бившият омбудсман дойде на власт, обещава да премахване доплащането в брой в здравната система чрез повишени публични разходи за здравеопазване и контрол върху изразходването им. Друга амбиция е поне петкратно увеличение на практиките по профилактика и превенция, включително чрез политики за преодоляване на основните фактори за увреждане на здравето. Манолова обещава и по-голямо финансиране на доболнична помощ и долекуване, както и намаляване на доплащането за лекарства и освобождаване на НЗОК от ДДС за медикаменти и медицински изделия. Основаното от нея движение си поставя за цел и удовлетворяване на исканията на медицинските специалисти за увеличаване на заплащането и по-добри условия на труд.

ВМРО

Стратегическата цел в сектор „Здравеопазването в България“ е постигане на по-добро здраве за гражданите, заявяват предизборно от ВМРО, откъдето се спират подробно и на кризата, породена от коронавируса. Те посочват, че е нужен проактивен подход и действия за контрол над COVID кризата, основаващ се на осигуряване на непрекъсваемост на нормалния живот на незасегнатите от заболяването, масово тестване с антигенни тестове и изолация и карантиниране единствено на доказаните като заразоносители. Според тях цялата здравна система трябва да се включи в борбата с COVID-19. В програмата си от ВМРО посочват, че от една страна трябва да гарантира контролът върху разпространението на инфекцията, а от друга, да не се допуска периодичен локдаун на големи групи от населението в състояние на принудителна безработица. Ако са в следващия парламент, ВМРО ще работят за стабилизиране на здравноосигурителния модел и предприемане на поетапна демонополизация на НЗОК.

Също така те ще работят за финансова стабилност и обезпеченост на здравната система чрез прегрупиране на финансовите ресурси по пакети здравни дейности, видове медицинска помощ, направления и видове осигуряващи се лица и осигурителни плащания. От ВМРО също ще борят кадровия проблем в сектора чрез подобряване на условията за обучението и квалификацията на специалистите, заплащането,  условията на труд, на сигурността и техническата обезпеченост на кадрите. Тяхна цел ще е и осигуряване на медицинска помощ в малките населени места чрез актуализиране на национална здравна карта, както и разработване и създаване на Концепция и План за преструктуриране на системата за болнична помощ. Според ВМРО Държавата трябва да промени начина на финансиране на държавните болници и на тези с приоритетно държавно участие, като е желателно е да бъдат регистрирани по чл. 5 от Закона за лечебните заведения – по подобие на болниците от системата на ВМА. По този начин държавата ще може да финансира допълнително 66 болници в страната, без които здравеопазването в държавата е невъзможно, посочват от там. Друга тяхна цел е въвеждане на електронно здравеопазване и създаване на интегрирана информационна система.

ВОЛЯ

Движението на Веселин Марешки ВОЛЯ залага на ефективно използване на европейски проекти и програми за финансиране на продължаващото медицинско образование и повишаване на качеството на здравните услуги за населението. Марешки обещава целева финансова помощ за цялостно обновление на материално техническите условия и обучение на персонала в спешната медицинска помощ, както и законово създаване на допълнителни стимули за общопрактикуващите лекари за работа в малки населени места, включително възможности за специализация и повишаване на квалификацията, включително с подкрепа на общините. В програмата му е разписано още и непрекъснато въвеждане на нови процедури, които ще разширят обхвата на извънболнична медицинска помощ за сметка на болничната.
Друга негова идея, ако отново е във властта, е въвеждането на електронен здравен паспорт, с цел повече контрол на разходите в системата. Стимули за разкриване на групови практики и актуализиране на остойностяването на медицинските и медико-диагностични услуги в специализирана извънболнична помощ е записано още в платформата му за изборите. Той ще работи и за приемане на нова нормативна уредба за акредитиране на лечебните заведения, както и за оптимизиране на здравно-осигурителния модел на основата на пазарни принципи.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply