РЗОК започва да проверява надлимитната дейност за 2017 г. и 2018 г.

РЗОК

Започва изплащането и на дейността за този период

Районните здравноосигурителни каси ще проверяват отчетената, но незаплатена дейност на лечебните заведения за 2017 г. и 2018 г. и там, където няма несъответствие, надлимитната дейност ще бъде разплатена от оставащите средства в сметката за чужди средства на НЗОК. Това става ясно от стенограмата на заседанието на Надзорния съвет на НЗОК, проведено на 4 март.

Членът на Надзорния съвет д-р Иван Кокалов настоява в писмото, с което бъдат уведомени РЗОК, че трябва да започнат проверките, да бъде записано и че трябва да уведомят договорните партньори, че това плащане не се отнася за тези, които имат претенции към плащането за 2015 г. и 2016 г.

„Някои от тях изчакват съдебните решения и не можем да ги задължим, тъй като принципалите са им казали да не сключват споразумения. Но ние средствата ги имаме. Имайте предвид, че тези 75 млн. лв. е приблизителната сума, която ние сме оценили за 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г.“, казва управителят на Касата проф. Петко Салчев.

Пълния текст на стенограмата може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply