НЗОК: Не може да се плаща за лечението на един пациент по две пътеки едновременно

НЗОК

От БЛС предлагат да се осигури възможност пациенти, лекувани по клинични пътеки, които изискват влагането на медицинско изделие и които са лекувани и от SARS-CoV-2, да бъдат отчитани както по клиничните пътеки, по която е вложено медицинското изделие, така и да бъдат включвани към броя на пациентите лекувани със SARS-CoV-2. От НЗОК обаче отговарят, че е недопустимо на хоспитализирани болни с доказано инфекциозно заболяване, в това число и със SARS-CoV-2, да бъдат извършвани оперативни процедури, включително и такива, свързани с влагането на медицински изделия.

Това става ясно от кореспонденцията между БЛС и НЗОК във връзка с множество запивания, получени в Лекарския съюз от изпълнителите на медицинска помощ, относно тълкуването и прилагането на „Методика за допълнение на Методика за определяне размера на сумите, заплащани от НЗОК , за работа при неблагоприятни условия по повод на обявената епидемична обстановка“.

По-късно днес обаче от НЗОК публикуваха на сайта си уточнение, че са допуснали техническа грешка в отговора на т. 2 от питането на БЛС относно заплащане на изпълнителите на медицинска помощ.

Коригираният отговор гласи: „В чл. 357, ал. 3 от НРД на МД за 2020-2022 е записано:

„Националната здравноосигурителна каса не заплаща отчетена дейност в случаите на хоспитализации с изцяло или частично припокриващи се периоди за един и същи пациент…“

Предвид горното, не е възможно отчитането, съответно заплащането от страна на НЗОК за лечението на един и същи пациент по две клинични пътеки едновременно, в случая пациент приет с Covid и пациент приет по клинична пътека, изискваща процедури или влагане на медицинско изделие.“

От съсловната организация предлагат още да бъде изготвено съвместно указание по прилагане на Методиката, тъй като определени текстове на са еднозначни и могат да бъдат тълкувани по различен начин. В отговор от НЗОК информират, че противоречия не съществуват.

„Съгласно Методиката „Право на допълнителни трудови възнаграждения за наетия персонал имат лечебни заведения, сключили договор с НЗОК, където персоналът задължително е извършвал пряко дейностите но наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан SARS-CoV-2”, като задължително условие е тези служители да имат сключен трудов договор с лечебното заведение за болнична помощ. Максималният брой на персонала, за който лечебното заведения може да получи заплащане е обвързан с броя „хоспитализирани пациенти с доказан SARS-CoV-2 с PCR тест през отчетния календарен месец”, което обаче е в противоречие с дефиницията за случай на COVID-19, дадена от Министъра на здравеопазването, според която потвърден случай е: „Всяко лице, отговарящо на лабораторните критерии”, а лабораторните критерии са: „Откриване на нуклеинова киселина или на антиген на SARS-CoV-2 в клинични проби.” В тази връзка предлагаме да обсъдим изменение на тези текстове в Методиката и привеждането им в съответствие със заповедта на Министъра на здравеопазването“, пишат от БЛС до Здравната каса.

От Лекарския съюз са категорични, че броят на хоспитализираните пациенти не трябва да се обвързва с датата на хоспитализация или дехоспитализация, а с периода на пролежаване на пациентите, тъй като той може да обхваща повече от един календарен месец – в зависимост от датата на хоспитализация, както и от продължителността на лечението на пациента.

От НЗОК отхвърлят предложението, тъй като критериите били напълно ясни. „В Заповедта на министъра са посочени „потвърдени случаи“ изобщо за целите на надзора на заразните болести , докато в НРД за МД 2020-2022 г. се визира заплащането на лечебните заведения за лечението на хоспитализирани пациенти с доказан чрез PCR тест COVID-19 по КП № 39 – „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст“; КП № 48 – „Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст“ и КП № 104 – „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, е усложнения“. Съгласно кодовете на болестите по МКБ-10, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми, кодът за отчитане пред НЗОК е U07.1 – COVID-19, идентифициран вирус. Не е възможно отчитането, респективно заплащането на КП за пациенти с COVID-19, без направен PCR тест“, се казва в отговора на Касата.

Текстовете на писмата може да видите тук.

Коригираното писмо от НЗОК можете да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply