Здравният министър: Личните лекари са задължени да участват в имунизационната кампания

имунизационната кампания

Можем да ваксинираме всеки, който желае, стига да има ваксини, отговориха ОПЛ

Общопрактикуващите лекари са задължени да участват в осъществяването на имунизационната кампания, като ваксинират желаещите лица от техните пациентски листи. Това се заявява в писмо на здравния министър проф. Костадин Ангелов, изпратено до Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. То е във връзка с получени сигнали в МЗ за отказ на лични лекари да участват в кампанията.

Той подчертава, че отказът на общопрактикуващ лекар да изпълни разпореденото задължение представлява нарушение на Закона за здравето и на заповедта на министъра на здравеопазването, свързана със започването на имунизационната кампания, и е съответно основание за реализиране на административнонаказателна отговорност.

Здравният министър изтъква още, че участието на общопрактикуващите лекари в имунизационната кампания е от изключителна важност за гарантиране на бърз достъп до ваксинация на всеки желаещ гражданин, а целта е да се постигне увеличаване на броя на имунизираните лица и по този начин да се ограничи разпространението на COVID-19 сред населението, да се намалят здравните последици и страната ни да се справи с пандемията в дългосрочен план.

В отговор на Националното сдружение на личните лекари неговият председател доц. Киров посочва, че сдружението напълно подкрепя възприетата преди дни политика на МЗ за масово и бързо имунизиране и допълва, че новата тактика на „масова ваксинация“ е най-удачният подход за бързо постигане на необходимия праг за постигане на колективен имунитет.

ОПЛ желаят и могат да ваксинират всеки, който желае да бъде ваксиниран, при условие че има осигурени ваксини, подчертава той. Доц. Киров подробно описва и количествата ваксини, с които личните лекари са разполагали при започване на масовата ваксинация.

За работата на ОПЛ бяха предвидени около 31 000 дози от ваксината, посочват от НСОПЛБ и изтъкват, че това означава, че при среден брой на ОПЛ 4000, всеки е трябвало да получи по 7.75 дози, което е практически невъзможно, тъй като един флакон съдържа 10 (11 при много прецизна употреба) дози. ОПЛ получиха средно една четвърт и по-малко от заявените количества, при условие че заявените бяха предимно възрастни хора и в условия на отсъствие на дадена възможност за ваксиниране и на всички останали, изтъкват от там.

От сдружението благодарят на МЗ и за предоставената по искане на ОПЛ информация за ваксините, предоставена от Експертните бордове по специалности.

„За нас е неприемливо в условията на общ дефицит към момента да се премълчава възможността ОПЛ да ваксинират всеки заявил желание, като за това се посочват само „пунктовете“. Това създава впечатление за опит за приоритизиране и създаване на напрежение между двете структури. На последното ОПЛ няма да се поддадат и ще бъдем, както винаги, коректни спрямо колегите си“, пишат още от сдружението.

В позицията си те посочват, че е възможно да има случаи на отказ от страна на ОПЛ за ваксинация, но настояват да получат списък с броя и конкретните имена на тези лекари, за да се направи проверка и да се потърси решение на проблема.

Изключително демотивиращо за колегите е да виждат как, докато чакат на опашка, се предоставят голям брой флакони за други места за ваксиниране, а след това на тях им се отказва поради изчерпване или се отпуска по 1 флакон, пишат още личните лекари.

Тя изтъкват, че е по-важно да бъдат подпомогнати мнозинството от ОПЛ, които са готови и участват в процеса на масова ваксинация, отколкото да се акцентира на малцината, които създават някакъв проблем. От НСОПЛБ предлагат приоритетно да бъдат доставяни ваксини за осигуряване на ваксинацията на подадените от тях списъци от хора, както и  да се пусне в действие доставката на ваксини до практиките.

С писмото на здравния министър може да се запознаете тук, а с това на личните лекари тук. 

Източник; zdrave.net

Leave a Reply