Проект предлага безплатно обучение в системата на първичната помощ

Проект предлага безплатно обучение в системата на първичната помощ

От Българския лекарски съюз информират за проект за безплатно обучение на медицински специалисти, ОПЛ, педиатри и други в системата на първичната помощ.

Той се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане и е в партньорство с Министерство на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на образованието, Министерството на труда и социалната политика и Националното сдружение на общините в Република България. Проектът е „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“.

В него е предвидено обучение на медицински специалисти, общопрактикуващи лекари, педиатри и други медицински специалисти в системата за първична медицинска помощ от всички 28 области на страната.

Цел на обучението е повишаване на компетентността на медицински специалисти относно ранно идентифициране на проблеми в развитието на децата, начина на съобщаване на родителите за увреждането на детето и за предоставяне на новите здравни и интегрирани здравно-социални услуги.

Всички разходи по обучението са за сметка на проекта.

Обученията  ще се провеждат в групи на териториален принцип, по предварително изготвен график на база заявено участие. Предвидено е еднодневно обучение в периода на изпълнение на договор с изпълнител „ Атлас Травелс“ ЕООД  от 01.03.2021г. до 14.09.2021г. Предвид усложнената епидемиологична обстановка в страната, обученията ще се провеждат онлайн, в платформата ZOOM с продължителност два часа.

След преминаване на обучението медиците ще придобият познания и ще повишат своите компетенции относно ранното идентифициране на проблеми в развитието на децата, предоставянето на здравни и интегрирани здравно-социални услуги и други.

Желащите да се включат в проекта трябва да попълнят формуляр Въпросник, който е свързан с организирането на обучението и да го изпратят на email : proekt_plovdiv @abv.bg  не по-късно от  12.03.2021г.

Допълнителни въпроси и информация за проекта предоставя и г-жа Павлина Ставрева от АСП на телефон: 0885193291.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply