Сметната палата ще предоставя доклад на министъра за механизма на НЗОК

НЗОК

Сметната палата ще изготвя доклад по контрола на Механизма, гарантирантиращ предвидимост и устойчивост на НЗОК. Това е предложила председателката на здравната комисия д-р Даниела Дариткова между двете четения на промените в Закона за здравното осигуряване.

Припомняме, че депутатите приеха на първо четене в ЗЗО министърът на здравеопазването да осъществява контрол върху прилагането на механизма чрез планови и внезапни проверки, които ще се извършват от назначена от него комисия. При приемането на тази възможност обаче редица институции изразиха отрицателни становища по отношение на създаването на такава комисия, а при първото четене в зала от ГЕРБ посочиха, че ще търсят друг начин за проверка на изразодхването на разходите на НЗОК за лекарства.

Според предлаганите промени сега Сметната палата ще изразява становище за начина на прилагане на механизма, който все пак ще бъде изпращан за сведение на здравния министър. Той от своя страна ще има възможност да отправя предложение до Надзорния съвет за измение или допълнение на механизмите. Отпадат текстовете, които даваха и възможност за внезапни проверки от страна на министъра.

Друго предложение на д-р Дариткова между двете четения засяга лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв или т. нар. имуноглобулини. Според него разходите за тези лекарства над определените целеви средства в Закона за бюджета на НЗОК за съответната година не подлежат на възстановяване от притежателите на разрешение за употреба или техни представители.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply