Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, януари 19, 2022
Вие сте тук: Home » Интервюта и мнения » Най-същественият кадрови проблем в системата е малкият брой медицински сестри
  • Последвайте ни:!

Най-същественият кадрови проблем в системата е малкият брой медицински сестри 

Проф. Ангелов

Най-същественият проблем за човешките ресурси в здравеопазването в България е малкият брой медицински сестри, упражняващи професията си. Затова трябва да бъдат положени целенасочени усилия в създаването на условия за увеличаване броя на приеманите студенти по специалност „медицинска сестра“ и повишаване интереса на младите хора към придобиване на тази професионална квалификация.

Това казва министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов в отговор на въпрос на депутата от ДПС д-р Нигяр Джафер кога се очакват реални резултати от предложение на бившия здравен министър Кирил Ананиев направлението „Здравни грижи“ да бъде включено в приоритетните професионални направления и добавянето му към Списъка професионалните направления и защитени специалности по Закона за висшето образование.

„Министерството на здравеопазването нееднократно е подчертавало, че подкрепя търсенето и създаването на възможности за стимулиране интереса към обучението по специалност „медицинска сестра“ чрез максимално облекчаване на финансовите условия за обучение на студентите по тази дефицитна, но изключително необходима специалност. В тази връзка с писмото от 9 юли 2020 г. МЗ поиска от Министерството на образованието и науката да бъде предвидена възможност професионално направление „Здравни грижи“ да бъде включено в приоритетните професионални направления и като такова да бъде добавено към Списъка на професионалните направления и защитените специалности. В резултат на направеното искане от 10 ноември 2020 г. професионално направление „Здравни грижи“ е включено в Списъка на приоритетните професионални направления“, разяснява министър Ангелов.

Той обаче подчертава, че тъй като обучението на медицинските специалисти е продължителен процес, резултати от предприетите действия за стимулиране на обучението по специалност „медицинска сестра“ могат да се очакват в средносрочен план – след 5-10 години, когато ще завършат студентите, приети през настоящата и следващите няколко учебни години. „Съответно мерките за преодоляването на техния недостиг следва да бъдат подлагани на периодична оценка и актуализация. Това ще гарантира устойчивост на провежданите политики предвид факта, че появата на очакваните резултати ще надхвърли рамките на един политически мандат, както и приемственост на дейностите и постоянен мониторинг на процесите“, казва министърът.

Източник: zdrave.net

Добавете коментар