Предлагат представители на фармакомпании да влязат в комисията, контролираща Механизма на НЗОК

Предлагат представители на фармакомпании да влязат в комисията, контролираща Механизма на НЗОК

Да има двама представители на организациите, представляващи производителите и притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, които са напълно или частично реимбурсирани от НЗОК, в комисията, назначена от министъра на здравеопазването, която контролира Механизма, гарантирантиращ предвидимост и устойчивост на Касата. Това предлагат от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) между първо и второ четене на промените в Закона за здравното осигуряване.

Припомняме, че депутатите приеха на първо четене в ЗЗО министърът на здравеопазването да осъществява контрол върху прилагането на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, по който Касата и производителите на лекарства сключват договори, чрез планови и внезапни проверки, които ще се извършват от назначена от него комисия. Според проектозакона в комисията влизат представители на Министерството на здравеопазването, Сметната палата, Националната агенция за приходите и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Припомняме и че почти всички изброени институции изразиха отрицателни становища по отношение на създаването на такава комисия.

От ARPharM обаче смятат, че тя е необходима, тъй като по този начин щели са се дадат допълнителни гаранции за защита на правата на пациентите и на стопанските субекти в областта на доставката на лекарствените продукти, заплащани от НЗОК, при приложението на механизма.

По отношение на двамата представители на фармакомпаниите от Асоциацията заявяват, че подобна практика е налице в редица държави от ЕС, в които „действат регламентирани в законодателството схеми на отстъпки и компенсации, заплащани от фармацевтичните компании на националните здравноосигурителни фондове.“ „Конфиденциалността на индивидуалните договорености между ПРУ и НЗОК се запазва, доколкото те не са част от Механизма и не биха били в правомощията на Комисията“, допълват още от Асоциацията.

Относно втората част от законопроекта – изключването на лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв – имуноглобулини от Механизма по време на обявено извънредно положение или обстановка, от ARPharM предлагат текст, според който разходите за тези лекарства, над определените целеви средства в Закона за бюджета на НЗОК за съответната година, да не подлежат на възстановяване от притежателите на разрешения за употреба.

„Добавянето на такъв текст ще гарантира, че притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти, включени в Механизма, няма да компенсират разходите за лекарствени продукти, които не са включени в Механизма, което би било в нарушение на конкурентното законодателство“, казва от Асоциацията.

„Бихме искали да изразим готовността си да подпомогнем оптимизирането на текстовете на Законопроекта, за да се гарантира сигурността на лекарственото снабдяване със заплащани от НЗОК лекарствени продукти в условията на действащ Механизъм“, завършват от ARPharM.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply