Здравната комисия прие Законопроекта, регламентиращ дейността на психолозите

дейността на психолозите

С 11 гласа „за“ парламентарната здравна комисия прие Законопроекта, регламентиращ дейността на психолозите. „С този закон регулираме професията на психолозите – тема, която отдавна се поставя на вниманието на общността“, заяви пред Zdrave.net председателят на комисията по здравеопазване д-р Даниела Дариткова.

Според законопроекта психолог може да упражнява професията си само при условие, че е вписан в регистър на правоспособните психолози. Професията ще може да се упражнява само ако психологът притежава квалификация бакалавър, магистър, доктор по психология или е доктор по психологическите науки и е вписан в регистъра на правоспособните психолози.

Дейността на психолозите ще се осъществява при спазване на стандарти, които ще се приемат от Общото събрание на Дружеството на психолозите. Те ще бъдат съобразени с международните стандарти и добрите практики в съответните професионални направления на психологическите дейности, а за всяко професионално направление ще има отделен стандарт, предвижда законопроектът.

Действащото в България законодателство не съдържа подробна уредба на професионалната дейност на психолозите, е посочено в мотивите към внесения законопроект. В тях е записано още, че в същото време у нас има немалко специалисти, които не са завършили психология и нямат нужната квалификация, за да осъществяват интензивна намеса върху човешката психика, а това може да нанесе труднопредотвратими вреди. Законът цели да предпази потенциалните пациенти и клиенти от некомпетентно въздействие от лица без квалификация, гласят още мотивите.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply